Sultan İbrahim

sultanibrahim

 

Adı : Sultan İbrahim
Doğum tarihi : 4 Kasım 1615
Doğum yeri : İstanbul
Babası : I. Ahmet
Annesi : Mahpeyker Valide Sultan (Kösem Sultan)
Tahta çıktığı tarih : 9 Şubat 1640
Tahta çıktığında yaşı : 24 yaş, 3 ay
Saltanatının sonu : 8 Ağustos 1648
Tahttan ayrılma sebebi : Akli dengesinin bozukluğu
Saltanatının süresi : 8 yıl, 6 ay
Ölüm tarihi : 18 Ağustos 1648
Ölüm sebebi : İdam edildi
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, türbe haline getirilmiş olan Ayasofya vaftizhanesinde, I. Mustafa’nın yanında.
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

Ağabeyi IV. Murat’ın ölümü üzerine Sultan İbrahim, 25 yaşında tahta çıktı (9 Şubat).-1640

Sultan İbrahim’in de katıldığı cenaze töreninde IV. Murat, babası I. Ahmet’in türbesine defnedildi (9 Şubat).-1640

Büyük İstanbul yangını: Balat’taki mum imalathanelerinin birinde çıkan yangın Balat, Fener, Sultanselim semtlerine kadar yayılmış, ancak Çukurbostan’da söndürülebilmiştir (30-31 Ağustos gecesi).-1640

Revan (Erivan) Kalesi’ni IV. Murat’a teslim edip Osmanlı hizmetine giren ve İstanbul’daki Emirgan semtine adı verilen eski İran valisi Osmanlı vezirlerinden Emirgûneoğlu (Emirgan) idam edildi (14 Temmuz).-1641

Sultan İbrahim’in, Haseki Turhan Hatice Sultan’dan olan büyük oğlu Şehzade Mehmet dünyaya geldi (1-2 Ocak).-1642

Azak Kalesi’nin geri alınması görevi için Rus seferi serdarlığına Sultanzade Semin Mehmet Paşa atandı (3 Şubat).-1642

Sultan İbrahim’in ikinci oğlu II. Süleyman dünyaya geldi (15 Nisan). II. Süleyman’ın annesi Saliha Dilâşûb Sultan’dır.-1642

Sultan İbrahim’in üçüncü oğlu Şehzade Ahmet doğdu (25 Şubat). Şehzade Ahmet’in annesi Hatice Muazzez Hanım’dır.-1643

Nasuh Paşazade Hüseyin Paşa, Sadrazam Kara Kemankeş Kara Mustafa Paşa’yı devirmek için isyan edip Üsküdar civarına kadar ilerledi; daha sonra yakalanıp idam edildi (26 Haziran).-1643

Veziriazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa idam edildi; yerine Civan Kapıcıbaşı Sultanzade Semin Mehmet Paşa atandı (31 Ocak).-1644

Büyük divan şairi Şeyhülislâm Yahya Efendi öldü (26-27 Şubat).-1644

Venedik Cumhuriyeti’ne karşı Girit Savaşı başladı (19 Nisan).-1645

Kaptan-ı Derya Silahtar Yusuf Paşa’nın serdarlığında Osmanlı donanması, Girit’e 71 bin asker çıkardı (24 Haziran).-1645

Aya Todori adasındaki Liman kalesi alındı (25 Haziran).-1645

Büyük İstanbul yangını (26-27 Haziran gecesi).-1645

Girit adasındaki Hanya Kalesi teslim alındı (19 Ağustos).-1645

Hanya Fatihi Kaptan-ı Derya Silahtar Yusuf Paşa idam edildi (22 Ocak).-1646

İkinci vezir unvanıyla Girit muhafızlığına getirilen eski Budin Beylerbeyi Gazi Deli Hüseyin Paşa, Hanya’ya geldi (2 Şubat).-1646

Kisamo Kalesi fethedildi (9 Mart).-1646

Venedikliler Bozcaada’ya asker çıkardı (7 Nisan).-1646

Girit seferine karşı olan ve bu yüzden azledilen eski veziriazam Semin Mehmet Paşa, Girit serdarı olarak Hanya’ya ulaştı (12 Temmuz).-1646

Suda Kalesi kuşatıldı (21 Temmuz).-1646

Aprikorno Kalesi, Deli Hüseyin Paşa tarafından işgal edildi (21 Temmuz).-1646

Girit Serdarı Semin Mehmet Paşa, Girit’e varışından bir ay sonra öldü (11-12 Ağustos).-1646

Gazi Deli Hüseyin Paşa, Girit serdarlığına getirildi (24 Eylül).-1646

Konumu itibarıyle alınması çok zor olan ve 66 gün süren Suda Kalesi kuşatması kaldırıldı (24 Eylül).-1646

Milopotamo Kalesi işgal edildi (11 Ekim).-1646

Resmo Kalesi fethedildi (15 Kasım).-1646

Sultan İbrahim’in getirdiği araba yasağını uygulatamayan Veziriazam Salih Paşa idam edildi; yerine Kara Musa Paşa getirildi (16 Eylül).-1647

İstanbul hükümetinin gayrımeşru emirlerine karşı isyan edip Üsküdar’a doğru ilerleyen Sivas Valisi Varvar Ali Paşa, Çerkeş’te idam edildi (20 Mayıs).-1648

Venedik donanmasının Çanakkale Boğazı’nı abluka altına alması sonucu İstanbul-Girit yolu kapandı (24 Mayıs).-1648

İstanbul büyük bir depremle sallandı (29 Mayıs).-1648

Aylar süren Girit’in merkezi Kandiya Kalesi kuşatmasında bir sonuç alınamadı; bu savaşta Deli Hüseyin Paşa yaralandı.-1648

Azledilen Veziriazam Hezarpare Ahmet Paşa idam edildi. At Meydanı’nda teşhir edilen paşanın şişman cesedi parçalanıp “romatizma ilâcı’’ diye dağıtıldı. Bu yüzden Ahmet Paşa, “Hezarpare’’ (Binparça) unvanıyla anıldı (7-8 Ağustos).-1648

Sultan İbrahim, aklî dengesinin bozukluğu nedeniyle tahttan indirildi (8 Ağustos).-1648