Padişah Kabirleri

1. Osman Gazi (I. Osman): Bursa’da Çekirge semtinde kendi adını taşıyan türbesinde yatıyor.

2- Orhan Gazi: Aynı yerde, babasının yanıbaşında kendine ait türbesinde ebediyeti uyuyor.

3- Sultan I. Murad (Hüdavendigar): Bursa, Çekirge’de kendine ait üstü açık türbesinde kıyameti bekliyor.

4- Sultan I. Bayezid (Yıldırım)): Bursa’da Bayezit Hân Türbesi’nde yatıyor.

5- Sultan I. Mehmed (Çelebi): Bursa Yeşil Türbe’de yatıyor.

6- Sultan II. Murad: Bursa, Muradiye semtinde yatıyor.

7- Sultan II. Mehmed (Fatih): Fatih’te, Fatih Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.

8- Sultan II. Bayezid (Veli): Bayezıtta Bayezit Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.

9- Sultan I. Selim (Yavuz): Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.

10- Sultan I. Süleyman (Kanuni): Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.

11- II. Selim (Sarı): Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.

12- Sultan III. Murad: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde yatıyor.

13- Sultan III. Mehmed: Ayasofya Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.

14- Sultan I. Ahmed: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor.

15- Sultan I. Mustafa: Ayasofya Camii önündeki türbesinde yatıyor.

16- II. Osman (Genç): Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor.

17- Sultan IV. Murad: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor.

18- Sultan İbrâhim (Bazı tarihçilere göre “deli”): Ayasofya Camii bitişiğindeki türbesinde yatıyor.

19- Sultan IV. Mehmed (Avcı): Yeni Camii arkasında Turhan Valide Sultân Türbesinde yatıyor.

20- Sultan II. Süleyman: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanunî Türbesi’nde yatıyor.

21- Sultan II. Ahmed: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanuni Türbesi’nde yatıyor.

22- Sultan II. Mustafa: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor.

23- Sultan III. Ahmed: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor.

24- Sultan I. Mahmud: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor.

25- Sultan III. Osman: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor.

26- Sultan III. Mustafa: Lâleli Camii önündeki türbesinde yatıyor.

27- I. Abdülhamid: Bahçekapı’da Hamidiye Türbesi’nde yatıyor.

28- Sultan III. Selim: Lâleli Camii önündeki türbesinde yatıyor.

29- Sultan IV. Mustafa: Bahçekapı’da Hamidiye Türbesi’nde yatıyor.

30- Sultan II. Mahmud: Çemberlitaş’taki kendi türbesinde yatıyor.

31- Sultan I. Abdülmecid: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.

32- Sultan I. Abdülaziz: Çemberllitaş’taki Sultan II. Mahmud Türbesi’nde yatıyor.

33- Sultan V. Murad: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde.

34- Sultan II. Abdülhamid: Çemberlitaş’ta Sultan II. Mahmud Türbesi’nde yatıyor.

35- Sultan Mehmed Reşad: Eyüp’te Sultan Reşad Türbesi’nde yatıyor.

36- Sultan Vahideddin: Şam’da Sultan Selim Camii kabristanında yatıyor.