IV. Mustafa

4mustafa

 

Adı : IV. Mustafa
Doğum tarihi : 8 Eylül 1779
Doğum yeri : İstanbul
Babası : I. Abdülhamit
Annesi : Ayşe Sineperver Valide Sultan
Aşiret olduğu tarih : 29 Mayıs 1807
Tahta çıktığında yaşı : 27 yaş, 9 ay
Saltanatının sonu : 28 Temmuz 1808
Tahttan ayrılma sebebi : Zorunluluk
Saltanatının süresi : 1 yıl, 2 ay
Ölüm tarihi : 16 Kasım 1808
Ölüm sebebi : Boğduruldu
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Bahçekapı, Hamidiyye Türbesi.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin olayları

I.Abdülhamit’in oğlu IV.Mustafa tahta çıktı (29 Mayıs)-1807

IV. Mustafa ile Yeniçeri Ocağı arasında anlaşma yapıldı (3 Mayıs).-1807

Veziriazam Keçiboynuzu Ağa İbrahim Hilmi Paşa görevinden alındı ve yerine Anadolu Beylerbeyi Çelebi Mustafa Paşa getirildi (18 Haziran).-1807

Rusya ile Slobozia Barışı yapıldı (25 Ağustos).-1807

İngilizler, İskenderiye’deki kuvvetlerini geri çektiler (14 Eylül).-1807

Alemdar Mustafa Paşa,Babıâli’yi bastı.III.Selim öldürüldü. IV.Mustafa tahttan indirildi (28 Temmuz).-1808