İnşaa tarihlerine göre camiler

Hicrî Miladî

Eyüb Sultan Camii 863 1458
*Bugünkü camii III. Selim tarafından 1800 yılında yapılmıştır.
Mahmud Paşa Camii 868 1464
Fatih Camii 875 1471
Davud Paşa Camii 890 1485
Atık Ali Paşa Camii 902 1497
Bayezid Camii 911 1506
Pirî Paşa Camii 926 1520
Sultan Selim Camii 929 1523
Haseki Camii 946 1539
Mihrimah Camii 954 1548
Şehzade Camii 955 1549
İbrahim Paşa Camii 958 1552
Süleymaniye Camii 964 1557
Rüstem Paşa Camii 968 1561
Sokullu Mehmed Paşa Camii 979 1572
Piyale Kapı Camii 981 1574
Azapkapı Camii 985 1578
Kılıç Ali Paşa Camii 988 1581
Valde Camii 991 1584
Nişancı Camii 997 1589
Ahmed Paşa Camii 998 1589
Cerrahpaşa Camii 1012 1594
Sultanahmed Camii 1026 1617
Çinili Camii 1050 1641
Yenicamii 1074 1664
Valde Camii 1120 1708
Hekimoğlu Ali Paşa Camii 1147 1734
Nuruosmaniye Camii 1169 1756
Laleli Camii 1177 1764
Zeyneb Sultan Camii 1184 1770
Beylerbeyi Camii 1184 1770
Nusretiye Camii 1241 1826
Ortaköy Camii 1270 1853
Aksarayda Valde Camii 1288 1871
Hamidiye Camii 1303 1886