II. Mahmut

padisahlarin-gercek-olum-sebepleri-5209-30g

Adı : II. Mahmut
Doğum tarihi : 20 Temmuz 1785
Doğum yeri : İstanbul
Babası : I. Abdülhamit
Annesi : Nakşidil Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 28 Temmuz 1808
Tahta çıktığında yaşı : 23 yaş
Saltanatının sonu : 1 Temmuz 1839
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 30 yıl, 11 ay
Ölüm tarihi : 1 Temmuz 1839
Ölüm sebebi : Siroz – Verem
Öldüğü yer : İstanbul, Çamlıca, Esma Sultan Köşkü
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Divanyolu, II.Mahmut Türbesi.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin olayları

II.Mahmut tahta çıktı.Alemdar Mustafa Paşa veziriazam oldu (28 Temmuz).-1808

III.Selim’in cenazesi kaldırıldı (29 Temmuz).-1808

Sened-i ittifak imzalandı (29 Eylül).-1808

Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu (14 Ekim).-1808

Alemdar Mustafa Paşa öldürüldü (15 Kasım).-1808

IV. Mustafa idam edildi (16 Kasım).-1808

Sekban-ı Cedit Ocağı kapatıldı (18 Kasım).-1808

Sadaret Kaymakamı Memiş Paşa veziriazam oldu (22 Kasım).-1808

Veziriazam Memiş Paşa görevden alındı, yerine Kör Yusuf Ziya Paşa getirildi (1 Ocak).-1809

Kale-i Sultaniye Barışı imzalandı (5 Ocak).-1809

Ruslara karşı Tatariçe Zaferi kazanıldı (24 Ekim).-1809

Cihad-ı ekber ilan edildi (25 Haziran).-1810

Rus ordusu Şumnu’da yenilgiye uğratıldı (4 Ağustos).-1810

Rusçuk ve Yerköyü kaleleri, Ruslara teslim oldu (27 Eylül).-1810

İstanbul Topkapı Sarayı yakınındaki Alay Köşkü’nün onarımı tamalandı.-1810

Divan şairi Enderunlu Fazıl öldü.-1810

Veziriazam Kör Yusuf Paşa görevden alındı, yerine Lâz Ahmet Paşa getirildi (10 Nisan).-1811

Veziriazam Lâz Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu,Yergöğü Savaşı’nda Ruslara yenildi.-1811

Sirozi İsmail Bey komutasındaki Osmanlı ordusu, Kalafat Savaşı’nda Rusları yenilgiye uğrattı.-1811

Bükreş antlaşması imzalandı (28 Mayıs).-1812

Veziriazam Lâz Ahmet Paşa görevden alındı, yerine Hurşit Ahmet Paşa getirildi (5 Eylül).-1812

Medine, Vehhabilerden geri alındı (2 Aralık).-1812

Hicaz, Vehhabilerden temizlendi ve Mekke geri alındı (23 Ocak).-1813

Sırp isyanı bastırıldı.Kara Yorgi,Avusturya’ya kaçtı (2 Ekim).-1813

Veziriazam Hurşit Ahmet Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (1 Nisan).-1815

Veziriazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Bursa Mutasarrıfı Derviş Mehmet Paşa getirildi (5 Ocak).-1818

Deriyye fethedildi (26 Eylül).-1818

Mütercim Âsım Efendi öldü (27 Kasım).-1819

Veziriazam Derviş Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Bursa ve Kocaeli Mutasarrıfı Seyyid Ali Paşa getirildi (5 Ocak).-1820

Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa isyan etti (20 Ağustos).-1820

Yunan isyanı başladı (12 Şubat).-1821

Veziriazam Seyyid Ali Paşa görevden alındı, yerine Çirmen Mutasarrıfı Benderli Ali Paşa getirildi (28 Mart).-1821

Veziriazam Benderli Ali Paşa görevden alındı, yerine sadaret Kaymakamı Hacı Salih Paşa getirildi (30 Nisan).-1821

Osmanlı-İran (Kaçar) Savaşı başladı (15 Kasım).-1821

Yunanistan, bağımsızlığını ilan etti (13 Ocak).-1822

Sakız adasında isyan çıktı (23 Mart).-1822

Veziriazam Hacı Salih Paşa görevden alındı, yerine İstanbul Boğazı Muhafızı Hamdullah Paşa getirildi (10 Kasım).-1822

Yanya Mutasarrıfı Tepedelenli Ali Paşa öldürüldü.-1822

Veziriazam Hamdullah Paşa görevden alındı, yerine Silâhtar Ali Paşa getirildi (10 Mart).-1823

Sultan Abdülmecit doğdu (25 Nisan).-1823

Veziriazam Silâhtar Ali Paşa görevden alındı, yerine Bursa ve Kocaeli Mutasarrıfı Mehmet Sait Galip Paşa getirildi (13 Aralık).-1823

İbrahim Paşa Mora valisi oldu (1 Nisan).-1824

Veziriazam Mehmet Sait Galip Paşa görevden alındı, yerine Silistre Valisi Benderli Mehmet Selim Sırrı Paşa getirildi (14 Eylül).-1824

Vidin Valisi Mehmet Reşit Paşa, Rumeli Beylerbeyi oldu (13 Kasım).-1824

Divan şairi Enderunlu Vasıf öldü.-1824

İbrahim Paşa ordusu Mora’ya çıktı (24 Şubat).-1825

Nusretiye Camii ibadete açıldı (8 Nisan).-1826

Yeniçeri Ocağı kaldırıldı (15 Haziran).-1826

İstanbul Hocapaşa’da yangın çıktı (2 Ağustos).-1826

Tarihçi Şanizade Mehmet Ataullah Efendi öldü.-1826

Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruldu.-1826

Osmanlı imparatorluğu ile Rusya arasında Akkerman Barışı imzalandı (7 Ekim).-1826

İlk tıp okulu açıldı (14 Mart).-1827

Osmanlı ordusu Atina’ya girdi (5 Haziran).-1827

Osmanlı ve Mısır donanmaları Navarin’de yakıldı (20 Ekim).-1827

Buharla çalışan ilk gemi satın alındı. Buharla çalıştığı için Buğu Gemisi denen bu gemiyle II.Mahmut, Rodos’a gidip gelmiştir.-1827

Osmanlı-Rus savaşı başladı (26 Nisan).-1828

Veziriazam Benderli Selim Paşa görevden alındı, yerine Kaptan-ı Derya Darendeli İzzet Mehmet Paşa getirildi (24 Ekim).-1828

Veziriazam Darendeli İzzet Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Rumeli Valisi ve İnebahtı Muhafızı Reşit Mehmet Paşa getirildi (28 Ocak).-1829

Kıyafet Nizamnamesi yayımlandı (3 Mart).-1829

Yunan Devleti kuruldu (15 Ağustos).-1829

Edirne antlaşması imzalandı (14 Eylül).-1829

Uzun Mehmet, Zonguldak’ta maden kömürünü buldu (18 Aralık).-1829

Divan şairi Keçecizade İzzet Molla öldü.-1829

Sultan Abdülaziz doğdu (8 Şubat).-1830

Yunanistan’ın bağımsızlığı onaylandı (24 Nisan).-1830

Cezayir, Fransızlar tarafından işgal edildi (5 Temmuz).-1830

Sırbistan’a özerklik verildi (29 Ağustos).-1830

Takvim-i Vekayi adıyla ilk Türkçe gazete yayımlandı (1 Kasım).-1831

Sisam adasına özerklik verildi (10 Aralık).-1832

İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu, Konya’da yapılan savaşta Osmanlı ordusunu yendi veziriazam Reşit Mehmet Paşa esir düştü (21 Aralık).-1832

Veziriazam Reşit Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Anadolu Valisi Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (18 Şubat).-1833

Kütahya antlaşması imzalandı (8 Nisan).-1833

Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalandı (8 Temmuz).-1833

İstanbul’da yangın çıktı (30 Ağustos).-1833

Mekteb-i Ulûmu Harbiye açıldı.-1834

Veziriazama, başvekil sıfatı verildi (30 Mart).-1838

Baltalimanı Antlaşması imzalandı (16 Ağustos).-1838

Nizip Savaşı (24 Haziran).-1839

II. Mahmut öldü (30 Haziran).-1839