II. Abdulhamit

2abdulhamit

 

Adı : II. Abdulhamit
Doğum tarihi : 21 Eylül 1842
Doğum yeri : İstanbul
Babası : Sultan Abdülmecit
Annesi : Tirimüjgân Sultan
Tahta çıktığı tarih : 31 Ağustos 1876
Tahta çıktığında yaşı : 33 yaş 11 ay
Saltanatının sonu : 27 Nisan 1909
Tahttan ayrılma sebebi : Tahtan indirildi
Saltanatının süresi : 32 yıl 8 ay
Ölüm tarihi : 10 Şubat 1918
Ölüm sebebi : Kalp yetmezliği
Öldüğü yer : İstanbul, Beylerbeyi Sarayı
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Divanyolu, II. Mahmut Türbesi.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin olayları

II. Abdülhamit tahta çıktı (31 Ağustos).-1876

II. Abdühamit Eyüpsultan’da kılınç kuşandı (7 Eylül).-1876

Rusya Osmanlı ordularının Sırbistan ve Karadağ’daki harekatının durdurulması hakkında, Babıâli’ye ültimatom verdi (31 Ekim).-1876

Mütercim Rüştü Paşa’nın istifa etmesi üzerine Mithat Paşa ikinci kez sadrazam oldu (19 Aralık).-1876

İstanbul (Tersane) Konferansı açıldı. Kanun-i Esasi (Anayasa) ilan edildi (23 Aralık).-1876

Tersane Konferansı karalarının incelenmesi ve görüşülmesi için Babıâli’de, Meclis-i Umumi toplandı (18 Ocak).-1877

Mithat Paşa sadrazamlıktan alındı ve sınır dışı edildi.Şura-yı Devlet Reisi Ethem Paşa sadrazam oldu (5 Şubat).-1877

Sırbistan ile İstanbul antlaşması imzalandı (28 Şubat).-1877

İlk Meclis-i Mebusan törenle açıldı (19 Mart).-1877

Rusya, Osmanlı imparatorluğuna savaş ilan etti (24 Nisan).-1877

Delibaba Savaşı (21 Haziran).-1877

Karakilise Savaşı (4 Temmuz).-1877

Birinci Plevne Savaşı (18 Temmuz).-1877

İkinci Plevne Savaşı (30 Temmuz).-1877

Şipka geçidi aşılamadı (21 Ağustos).-1877

Ahmet Muhtar Paşa’ya “Gazi” ünvanı verildi (9 Kasım).-1877

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa vuruldu ve Ruslara teslim oldu (10 Aralık).-1877

Sadrazam Ethem paşa görevden alındı, yerine Dahiliye Nazırı Ahmet Hamdi Paşa getirildi (11 Ocak).-1878

Edirne mütarekesi imzalandı (31 Ocak).-1878

Sadrazam Ahmet Hamdi Paşa görevden alındı, yerine Maarif Nazırı Ahmet Refik Paşa getirildi (4 Şubat).-1878

II. Abdülhamit, Meclis-i Mebusanı tatil etti (13 Şubat).-1878

Ayastefanos Antlaşması imzalandı (3 Mart).-1878

Sadrazam Ahmet Refik Paşa görevden alındı, yerine Rüsumât Emini Mehmet Sadık Paşa getirildi (18 Nisan).-1878

Ali Suavi, IV. Murat’ı yeniden tahta çıkarmak için çırağan Sarayını bastı (20 Mayıs).-1878

Sadrazam Mehmet Sadık Paşa görevden alındı, yerine mütercim Rüştü Paşa getirildi (28 mayıs9.-1878

Rusya’ya karşı Osmanlı-İngiliz ittifak Antlaşması imzalandı.Sadrazam mütercim Rüştü Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Mehmet Esat Safvet P?aşa getirildi (4 Haziran).-1878

Tercüman-ı Hakikat gazetesi çıktı (27 Haziran).-1878

Berlin Antlaşması imzalandı (13 Temmuz).-1878

Sadrazam Mehmet Esat Safvet Paşa görevden alındı, yerine Maliye Komisyonu Reisi Tunuslu Hayrüddin Paşa getirildi (4 Aralık).-1878

Sadrazam Tunuslu Hayrüddin Paşa görevden alındı, yerine Sicil-i Ahvâl Komisyonu Başkanı Ahmet Arif Paşa getirildi (29 Temmuz).-1879

Sadrazam Ahmet Arif Paşa görevden alındı, yerine Adliye Nazırı Küçük Sait Paşa getirildi (18 Ekim).-1879

Tanzimat edebiyatının önemli isimlerinden Ziya Paşa öldü (18 Mayıs).-1880

Sadrazam Küçük Sait Paşa görevden alındı, yerine Ticaret ve Ziraat Nazırı Cenânizade Mehmet Kadri Paşa getirildi (9 Haziran).-1880

Sadrazam Cenânizade Mehmet Kadri Paşa görevden alındı, yerine Küçük Sait Paşa getirildi (12 Eylül).-1880

Almanya ve İngiltere’nin desteğini alan Fransa, Tunus’u işgal etti (12 Mayıs).-1881

Yıldız Mahkemesi’nde Mithat Paşa’nın yargılanmasına başlanıldı (27 Haziran).-1881

Teselya ile Narda kazası, Yunanistan’a terk edildi (2 Temmuz).-1881

Muharrem Karanamesi yayımlandı (20 Aralık).-1881

Namık Kemal’in “Cezmi” adlı romanı yayımlandı.-1881

Sanayi-i Nefise Mektebi “Güzel Sanatlar Okulu” açıldı.-1881

Sadrazam Küçük Sait Paşa görevden alındı, yerine Kütahyalı Abdurrahman Nurüddin Paşa getirildi (2 Mayıs).-1882

Sadrazam Kütahyalı Abdurrahman Nurüddin Paşa görevinden istifa etti (10 Temmuz).-1882

İngiliz donanması İskenderiye’yi bombaladı (11 Temmuz).-1882

Küçük Sait Paşa sadrazam oldu (12 Temmuz).-1882

İngilizler Mısır’ı işgal etti (15 Eylül).-1882

Sadrazam Küçük Sait Paşa görevinden alındı, yerine ahmet Refik Paşa getirildi (30 Kasım).-1882

Sadrazam Ahmet Refik Paşa görevden alındı, yerine Küçük Sait Paşa getirildi (2 Aralık).-1882

Yenişehirli Avni Bey, İstanbul’da öldü.-1883

Mithat Paşa ve Damat Mahmut Calâlüddin Paşa, Taif zindanında boğularak öldürüldüler (7 Mayıs).-1884

Beyazıt Devlet Kütüphanesi açıldı (24 Haziran).-1884

Bestekâr Hacı Arif Bey öldü (28 Haziran).-1884

Doğu Rumeli, Bulgaristan ile birleşti (18 Eylül).-1885

Sadrazam Küçük Sait Paşa görevden alındı, yerine Efkaf Nazırı Kıbrıslı Kabil Paşa getirildi (24 Eylül).-1885

Gazeteci Agâh efendi öldü.-1885

İstanbul Antlaşması imzalandı (5 Nisan).-1886

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti kuruldu (14 Nisan).-1887

Yazar, bilim adamı Beşir Fuat intihar etti.-1887

Hattat Şevki Efendi öldü.-1887

Namık Kemal öldü (2 Aralık).-1888

Cihagir Camii onarıldı.-1890

Devlet adamı, tarihçi Mustafa Nuri Paşa öldü.-1890

Ertuğrul fırkateyni battı (16 Eylül).-1890

Bestekâr Hacı Faik Bey öldü (25 Ocak).-1891

Servet-i Fünun Dergisi çıktı (17 Mart).-1891

Ahmet Vefik Paşa öldü.-1891

Hamidiye Camii’nin yapımı tamamlandı.-1892

Yazar Nabizade Nâzım 29 yaşında öldü (6 Ağustos).-1893

İstanbul’da deprem oldu. Depremde en büyük zararı Kapalıçarşı gördü (17 Ağustos).-1894

Aşiret Mekteb-i Hümayunu açıldı (14 Eylül).-1894

İkdam Gazetesi, yayın hayatına girdi (5 Temmuz).-1894

Dolmabahçe Saat Kulesi’nin yapımı tamamlandı.-1894

Sadrazam Cevat Paşa görevden alındı, yerine Küçük Sait Paşa getirildi (8 Haziran).-1895

İstanbul’da Ermeniler olay çıkardı (30 Eylül).-1895

Bestekâr Medenî Aziz Efendi öldü.-1895

Ahmet Cevdet Paşa İstanbul’da öldü.-1895

Pera Palas, İstanbul Tepebaşı’nda hizmete açıldı.-1895

İstanbul’da Ermeniler, Osmanlı Bankası’na saldırdılar (26 Ağustos).-1896

Sadrazam Sait Paşa görevden alındı (30 Eylül).-1896

Kâmil Paşa Sadrazam oldu (2 Ekim).-1896

Sadrazam Kâmil Paşa görevden alındı, yerine Dahiliye Nazırı Halil Rifat Paşa getirildi (7 Kasım).-1896

Yunanistan’a savaş ilan edildi (18 Nisan).-1897

Milano Meydan Savaşı (19 Nisan).-1897

Çatalca Meydan Savaşı (8 Mayıs).-1897

Dömeke Meydan Savaşı (16 Mayıs).-1897

İstanbul Antlaşması İmzalandı (18 Eylül).-1897

Girit’e özerklik verildi (18 Aralık).-1897

Şale Köşkü’nün yapımı tamamlandı.-1898

Gülhane Askerî Tıp Akademisi açıldı (30 Aralık).-1898

Süleyman Nutki Paşa, Deniz Müzesi’ni kurdu.-1898

Yazar Direktör Ali Bey öldü (3 Şubat).-1899

Şişli Etfal Hastanesi açıldı (5 Nisan).-1899

Bağdat demiryolunu imtiyazı Deutsche Bank’a verildi (27 Kasım).-1899

Mahmut Celalettin Paşa öldü.-1899

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa öldü (5 Nisan).-1900

Azerbaycan okullarındaki Türk dili yasağı kaldırıldı (29 Ekim).-1900

Türkçe sözlük Kamus-ı Turkî yayımlandı.-1900

İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndaki Alman Çeşmesi’nin yapımı tamamlandı (27 Ocak).-1901

Fransız donanması Midilli’ye asker çıkardı (5 Kasım).-1901

Sadrazam Halil Rifat Paşa öldü (9 Kasım).-1901

Sait Paşa sadrazam oldu (18 Kasım).-1901

Bağdat demiryolu sözleşmesi imzalandı (21 Ocak).-1902

Tiyatrocu Güllü Agap öldü.-1902

Sadrazam Sait Paşa görevden alındı, yerine Rumeli Islahat Komisyonu Başkanı Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa getirildi (14 Ocak).-1903

Üç ay süren büyük Makedonya ihtilâli başladı (2 Ağustos).-1903

Avrupalı devletler, Makedonya ıslahati hakkında hazırladıkları programı Babıâli’ye verdiler (25 Kasım).-1903

Beşiktaş jimnastik Kulübü kuruldu.-1903

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Tıp Fakültesi) açıldı.-1903

V. Murat öldü (29 Ağustos).-1904

Tazminat devri yazarlarından Şemsettin sami, İstanbul’da öldü.-1904

II. Abdülhamit’e bombalı suikast düzenlendi (21 Temmuz).-1905

Galatasaray Spor Kulübü kuruldu ( 20 Ekim).-1905

Makedonya mali ıslahatı nedeniyle Avrupalı devletler (Almanya hariç), Midilli ve Limni gümrük ve posta-tegraf dairelerini işgal ettiler (26 Kasım).-1905

Rum asıllı türk gazeteci Teodor Kasap öldü.-1905

İngiliz işgalindeki Mısır’ın sınırlarının belirlenmesi sırasında ortaya çıkan Akabe sorunu çözümlendi (1 Ekim).-1906

Gümrük resmi artırıldı (25 Nisan).-1907

Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.-1907

Galatasaray Lisesi’nde yangın çıktı.-1907

Zengibar Sultanı Seyit Ali, İstanbul’u ziyaret etti.-1907

Hıdiv Kasrı’nın yapımı tamamlandı.-1907

Reval görüşmesi gerçekleşti (9 Haziran).-1908

Sadrazam Avlonyalı Ferit Paşa görevden alındı, yerine Sait Paşa getirildi (22 Temmuz).-1908

Sadrazam Sait Paşa istifa etti. Kâmil Paşa sadrazam oldu (4 Ağustos).-1908

Hicaz demiryolu açıldı (30 Ağustos).-1908

Yeni Gazete çıltı (2 Eylül).-1908

Makedonya ıslahatı üzerindeki Avrupa kontrolü kaldırıldı (3 Ekim).-1908

Avusturya, Bosna-Hersek’i kendi topraklarına kattığını ilan etti.Bağımsızlığını ilan edn Bulgar Prensliği, Bulgaristan Krallığı adını aldı (5 Ekim).-1908

Girit Yunanistan’a katıldığını ilan etti (6 Ekim).-1908

İkinci Meşrutiyet dönemi meclis-i Mebusan’ı açıldı (17 Aralık).-1908

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti kuruldu.-1908

Sadrazam Kâmil Paşa görevinden istifa etti.Dahiliye Nazırı Hüseyin Hilmi Paşa, sadrazam oldu (13 Şubat).-1909

Fecr-i Âti Encümen-i Edebisi Beyannamesi yayımlandı (25 Şubat).-1909

Magazin dergisi Şehbal yayın hayatına girdi (1 Mart).-1909

31 Mart İsyanı başladı. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa istifa etti. Hariciye Nazırı Tevfik Paşa sadrazam oldu (13 Nisan).-1909

Adana’da Ermeniler olay çıkardı (14 Nisan).-1909

Hareket Ordusu İstanbul’a geldi (24 Nisan).-1909

II. Abdülhamit tahttan indirildi (27 Nisan).-1909