I. Abdulhamit

1abdulhamit
Adı : I. Abdulhamit
Doğum tarihi : 20 Mart 1725
Doğum yeri : İstanbul
Babası : III. Ahmet
Annesi : Rabia Şermi Sultan
Tahta çıktığı tarih : 21 Ocak 1774
Tahta çıktığında yaşı : 48 yaş, 10 ay
Saltanatının sonu : 7 Nisan 1789
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 15 yıl, 3 ay
Ölüm tarihi : 7 Nisan 1789
Ölüm sebebi : Felç
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Bahçekapı.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

Abdülhamit 49 yaşında tahta çıktı (21 Ocak).-1774

Rusya ile Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı (21 Temmuz).-1774

Muhsinzade Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine (4 Ağustos) Sadaret Kaymakamı İzzet Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (10 Ağustos).-1774

Sadrazam İzzet Mehmet Paşa, 11 aylık sadaretten sonra görevden alındı; yerine Derviş Mehmet Paşa getirildi (6 Temmuz).-1775

Devlet Giray, Kırım Hanı seçildi.-1775

Bir İspanyol donanması, Cezayir’e hücum edip karaya asker çıkardı; fakat Cezayir dilaverleri tarafından İspanyollar yenilgiye uğratıldı.-1775

Luigi Mayer İstanbul’a geldi.-1775

Fransız General Baron de Tott, Fransa’ya döndü (Mart)-1776

İran’a savaş ilan edildi (2 Mayıs).-1776

Mısır’da asi Zahir Ömer, Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra yakalanıp öldürüldü.-1776

Valilerin maiyetinde bulunan ve türlü yolsuzlukları, çapulculukları, eşkıyalıkları görülen leventlerin ocaklarının kapatılması için bir ferman çıkarıldı.-1776

İstanbul Bahçekapı’da l.Abdülhamit hayratının yapımına başlandı (şimdiki 4. Vakıf Han’ın yerinde).-1776

Derviş Mehmet Paşa’nın azli üzerine Darendeli Cebecizade Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (5 Ocak).-1777

İran ordusuna karşı Sine Zaferi kazanıldı (5 Mayıs).-1777

Tımarlı (topraklı) Süvari hakkında ayrıntılı bir yasa çıkarıldı (Eylül).-1777

Ruslar,tamamen bağımsız bir devlet olan Kırım’ın iç işlerine karışmaya başladı.Şahin Giray,Kırım Hanlığı’na getirildi.-1777

Osmanlı hükümeti bir toplantı yaparak, Rusların,anlaşmaya aykırı olarak Kırım’daki faaliyetlerini görüştü (Ocak).-1778

Şahin Giray, Rusya’ya güvenerek Kırım’da hanlığını ilan etti.Rusya,Şahin Giray’ı koruma amacıyla Kırım’a asker soktu;bunun üzerine Selim Giray,Kırım’dan firar etti.Öyle ki Rusya,bu sebeple Osmanlılarla savaşmayı bile göze alabileceğini resmen açıkladı.-1778

Hacı Ali paşa,Kırım seraskerliğine atandı(Ağustos).-1778

I.Abdülhamit; Çerkez, Abaza ve diğer dağlı halklara bir ferman göndererek Rusların,memleketlerini istila edeceklerini bildirdi.-1778

Polonya’nın bölüşümü sonrası,toprakları ellerinden giden Polonyalılar,perişan bir halde Türkiye’ye iltica ettiler.Bu olay,Osmanlı hükümeti tarafından protesto edildi.-1778

I. Abdülhamit’in annesi Rabia Sultan adına yaptırttığı Beylerbeyi Camii ibadete açıldı (15 Ağustos).-1778

Osmanlılarla Ruslar arasında İstanbul’da Aynalıkavak Tenkihnamesi imzalandı (21 Mart).-1779

Sadrazam Kalafat Mehmet Paşa azledildi;yerine Seyit Mehmet Paşa atandı (21 Ağustos).-1779

I. Abdülhamit’in oğlu Şehzade Mustafa dünyaya geldi (8 Eylül).-1779

I. Abdülhamit’in hayır eseri olarak Emirgan Camii’nin yapımına başlandı.-1779

Osmanlı Devleti’ni paylaşmak üzere Rusya-Avusturya arasında anlaşma sağlandı.-1780

Rusların Silistre eyalet merkezinde konsoloslok açmalarına izin verildi.-1780

Divan edebiyatının ünlü kadın şairi Fıtnat Hanım öldü.-1780

Seyyit Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine Erzurum valisi İzzet Mehmet Paşa, ikinci kez veziriazam olarak atandı.-1781

Emirgan Camii, ibadete açıldı.-1781

İstanbul Cibali’de çıkan ve gittikçe yayılan yangında 50 saat içinde 20 bin ev yandı (21-22 Ağustos).-1782

İzzet Mehmet Paşa azledildi, yerine Rumeli Beylerbeyi Hacı Yeğen Mehmet Paşa getirildi (25 Ağustos).-1782

Osmanlı-İspanyol antlaşması imzalandı (14 Eylül).-1782

Yeğen Mehmet Paşa’nın yerine Halil Hamit Paşa veziriazam oldu. Cezzar Ahmet Paşa, Bosna valiliğine atandı (31 Aralık).-1782

Alman ressam ve mimar Anton Ignaz Melling, İstanbul’a geldi.-1782

Rus çariçesi, Kırım’ın bağımsızlığının kaldırılması ve Kırım’ın bir Rus ülkesi olduğu konusunda bir beyanname yayımladı.-1783

Ruslar Kırım’ı işgal edip ilhakını açıkladılar (Nisan).-1783

18.yüzyıl Osmanlı Devlet adamı ve yazar Ahmet Resmi Efendi, İstanbul’da öldü (31 Ağustos).-1783

Hekimbaşı Abdülaziz Efendi öldü (Eylül).-1783

Kırım’da Osmanlı hükümdarı adına okunan hutbe kaldırıldı (Aralık).-1783

Gürcistan’da Tiflis Hanı Ergeli Han, Rus himayesine girdi; böylece Rusya’nın burayı istilasına doğru yeni bir adım atıldı.-1783

Jean Baptiste Hilaire İstanbul’a geldi.-1783

Osmanlı hükümeti, Kırım’ın Ruslar tarafından işgalini resmen kabul ettiğini içeren bir belgeyi Rus elçisine verdi 89 Ocak).-1784

Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul Kasımpaşa’da Kalyoncular Kışlası yapıldı.-1784

Yeğen Mehmet Paşa, Mısır valiliğine atandı (Aralık).-1784

Sadrazam Halil Hamit Paşa’nın azli sonrası Şahin Ali Paşa veziriazam oldu (31 Mart).Daha sonra Halil Hamit Paşa, sürgün edildiği Bozcaada’da idam edildi.-1785

I. Abdülhamit’in oğlu Mahmut (II. Mahmut) dünyaya geldi (20 Temmuz).-1785

Şahin Ali Paşa görevden alındı. Mora Valisi Koca Yusuf Paşa veziriazamlığa getirildi (24 Ocak).-1786

Ruslarında muvafakatı ile Kırım Hanı Şahin Giray’ın Türkiye’ye iltica talebi kabul edildi. Daha sonra Rodos’a sürgün olarak gönderilen Şahin Giray, devlet haini sıfatıyla idam edildi.-1786

Osmanlılarla İsveç arasında İstanbul Beykoz Kasrı’nda dostluk anlaşması imzalandı (11 Temmuz).-1787

Rusya’ya savaş ilan edildi (13 Ağustos).-1787

Rusya’nın müttefiki olan Avusturya, Osmanlılara savaş ilan etti.-1787

Sınır boyundaki Özi Muhafızı İsmail Paşa, Rusların elindeki Kılburun Kalesi’ni ele geçirmek için nehrin öte yakasına geçirdiği 6 bin kişilik Osmanlı kuvveti, Ruslar tarafından pusuya düşürülerek tamamen şehit edildi. Bu olay, yurdun her yerinde derin üzüntüye sebep oldu.-1787

İsveç, Rusya’ya savaş ilan etti (9 Şubat).-1788

Akpalanka savaşı (25 Ağustos).-1788

Muhadiye Savaşı (30 Ağustos).-1788

Avusturya’ya karşı Şebeş zaferi kazanıldı; İmparator II. Joseph esaretten güçlükle kurtuldu(21 Eylül).-1788

Yaş ve Hotin kaleleri Ruslar tarafından ele geçirildi.-1788

Osmanlı donanması Özi Kalesi önünde yakıldı ve kale Ruslar tarafından kuşatıldıktan sonra ele geçirildi (17 Aralık).-1788

Özi felaketini öğrenen I. Abdülhamit, üzüntüden felç geçirdi ve birkaç gün sonra 65 yaşında vefat etti. Bahçekapı’da kendi yaptırdığı türbesine defnedildi (7 Nisan).-1789