VI. Mehmet (Vahdettin)

Vahdettin

Adı : VI. Mehmet Vahideddün
Doğum tarihi : 2 Şubat 1861
Doğum yeri : İstanbul
Babası : Abdülmecit
Annesi : Gülüstû
Tahta çıktığı tarih : 4 Temmuz 1918
Tahta çıktığında yaşı : 57 yaş, 5 ay
Saltanatının sonu : 1 Kasım 1922
Tahttan ayrılma sebebi : Saltanatın kaldırılması
Saltanatının süresi : 4 yıl, 4 ay
Ölüm tarihi : 16 Mayıs 1926
Ölüm sebebi : Kalp yetmezliği
Öldüğü yer : San Remo
Gömülü olduğu yer : Şam.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin olayları

VI. Mehmet (Vahdettin) tahta çıktı (4 Temmuz).-1918

Osmanlı tarihinin son kılıç alayı düzenlendi (31 Ağustos).-1918

İngilizler Şam’a girdi (1 Ekim).-1918

Sadrazam Talat Paşa istifa etti.İttihat ve Terakki Komitesi iş başından uzaklaştı (8 Ekim).-1918

Eski harbiye nazırlarından Ahmet İzzet paşa sadrazam oldu (14 Ekim).-1918

İngilizler, Halep’e girdi (27 Ekim).-1918

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı (30 Ekim).-1918

İttihat ve Terakki’nin önde gelen isimlerinden Talat,Enver ve Cemal Paşa ülkeden kaçtılar (3 Kasım).-1918

Ahmet İzzet paşa Hükümeti istifa etti (8 Kasım).-1918

Tevfik Paşa,ikinci kez sadrazam oldu (11 Kasım).-1918

İtilâf devletleri donanması İstanbul’a geldi.Yıldırım Orduları Kumandanı Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a geldi (13 Kasım).-1918

Bakû, İngilizler tarafından işgal edildi (17 Kasım).-1918

Padişah VI. Mehmet,işgallere çıkan Mebuslar Meclisi’ni kapattı (21 Aralık).-1918

Sadrazam Tevfik Paşa görevinden istifa etti (12 Ocak). Ertesi gün, üçüncü kez sadrazamlığa getirildi.-1919

İttihatçılar tevkif edilmeye başlandı (30 Ocak).-1919

Rumeli’deki düşman orduları Başkumandanı General Franchet d’Esperey, gösterişli bir zafer olayı ile İstanbul’a girdi (8Şubat).-1919

Ateşkes Antlaşması ihlâl edildi (15 Şubat).-1919

Azgur kasabası ve Ahıska,Gürcü kuvvetleri tarafından işgal edildi( 1 Mart).-1919

Gazi Ahmet Muhtar paşa öldü(21 Ocak).-1919

Sadrazam Tevfik Paşa istifa etti.Ertesi gün Damat Ferit Paşa sadrazam oldu (3 Mart).-1919

İttihatçılar tevkif edildi (10 Mart).-1919

Boğazlıyan Kaymakamı ve Yozgat Mutasarrıf Vekili Kemal Bey haksız yere idam edildi (8 Nisan).-1919

Yunan ordusu İzmir’e çıktı (15 Mayıs).-1919

Sadrazam Damat Ferit Paşa istifa etti (15 Mayıs).-1919

Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a hareket etti(16 Mayıs).-1919

Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıktı.Damat Ferit Paşa,ikinci kez sadrazam oldu(19 Mayıs).-1919

Şura-yı Saltanat toplandı (25 Mayıs).-1919

İngilizler,Bekirağa Bölüğü’nde tutuklu bulunan İttihatçıları Maltaya götürdüler (27 mayıs).-1919

Amasya Genelgesi yayımlandı (22 Haziran).-1919

Kaçak İttihatçılar gıyaben idam cezasına çarptırıldılar (13 Temmuz).-1919

Sadrazam Damat Ferit paşa istifa etti (20 Temmuz).-1919

Damat Ferit Paşa üçüncü kez sadrazamlığa getirildi (21 Temmuz).-1919

Erzurum Kongresi toplandı (23 Temmuz).-1919

Sivas Kongresi toplandı (4 Eylül).-1919

Kuva-yı İnzibatiye Kumandanı Ahmet Anzavur,Anadolu’daki Milli Kuvvetlere karşı mücadeleye başladı (21 Eylül).-1919

İngilizler,Samsun ve Merzifon’dan çekildiler (27 Eylül).-1919

Eski Harbiye nazırlarından Ali Rıza paşa sadrazam oldu (2 Ekim).-1919

Amasya Görüşmesi yapıldı (20 Ekim).-1919

Temsil Heyeti ve Mustafa Kemal Paşa, Ankara’ya geldi (27 Aralık).-1919

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi açıldı (12 Ocak).-1920

Misak-ı Millî kabul edildi (28 Ocak).-1920

Fransızlar, Maraş’tan çekildiler (11 Şubat).-1920

Sadrazam Ali Rıza Paşa istifa etti (3 Mart).-1920

Bahriye Nazırı salih Paşa sadrazam oldu (8 Mart).-1920

İstanbul, İtilâf Devletleri tafafından resmen işgal edildi (16 Mart).-1920

İngilizler, Eskişehir ve Afyonkarahisar’dan çekiler (17 Mart).-1920

Sadrazam Salih Paşa istifa etti (2 Nisan).-1920

Damat Ferit Paşa dördüncü kez sadrazam oldu (5 Nisan).-1920

Fransızlar Urfa’dan çekildiler (10 Nisan).-1920

Mebuslar Meclisi dağıtıldı (11 Nisan).-1920

Ankara’da Büyük Millet Meclisi açıldı (23 Nisan).-1920

Zonguldak, Fransızlar tarafından işgal edildi (18 Haziran).-1920

Alaşehir, Yunanlılar tarafından işgal edildi (24 Haziran).-1920

İngilizler Mudanya ve Bandırma’ya asker çıkardılar (26 Haziran).-1920

Balıkesir, Yunanlılar tarafından işgal edildi (30 Haziran).-1920

Edremit, Yunanlılar tarafından işgal edildi (1 Temmuz).-1920

Bandırma, Kirmasti, Mudanya, Gönen ve Karacabey, Yunanlılar tarafından işgal edildi (2 Temmuz).-1920

İzmit, İngilizler tarafından işgal edildi (6 Temmuz).-1920

Bursa, Yunanlılar tarafından işgal edildi (8 Temmuz).-1920

Bir Ermeni Alayı, Adana’ya girdi (10 Temmuz).-1920

Tekirdağ, Yunanlılar tarafından işgal edildi (20 Temmuz).-1920

Lüleburgaz, Yunanlılar tarafından işgal edildi. Galip devletler tarafından teklif edilen Sevr Antlaşması’nın esasları, Saltanat Şûrası tarafından kabul edildi (22 Temmuz).-1920

Edirne, Yunanlılar tarafından işgal edildi (25 Temmuz).-1920

Kırklareli, Yunanlılar tarafından işgal edildi (26 Temmuz).-1920

Damat Ferit Paşa beşinci kez sadrazam oldu (31 Temmuz).-1920

Sevr Antlaşmas imzalandı (10 Ağustos).-1920

Uşak, Yunanlılar tarafından işgal edildi (29 Ağustos).-1920

Sadrazam Damat Ferit Paşa istifa etti (17 Ekim).-1920

Tevfik Paşa, dördüncü kez sadrazam oldu (21 Ekim).-1920

I. İnönü Savaşı kazanıldı (10 Ocak).-1921

Londra konferansı toplandı (21 Şubat).-1921

Eski sadrazam Talat Paşa, Berlin’de bir Ermeni tarafından öldürüldü (15 Mart).-1921

İzmit, Yunanlılar tarafından işgal edildi (28 Nisan).-1921

Afyonkarahisar Yunanlılar tarafından işgal edildi (13 Temmuz).-1921

Eskişehir, Yunanlılar tarafından işgal edildi (19 Temmuz).-1921

Sakarya meyda Savaşı kazanıldı (13 Eylül).-1921

Eski sadrazam Mısırlı Sait Halim Paşa, Roma’da bir Ermeni komitacı tarafından öldürüldü (6 Aralık).-1921

Averof zırhlısı, Samsun’u bombaladı (7 Haziran).-1922

Eski Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa, Tacikistan’da Bolşeviklerle savaşırken öldü (21 Temmuz).-1922

Büyük Taarruz başladı (26 Ağustos).-1922

Afyonkarahisar kurtarıldı (27 Ağustos).-1922

Başkumandanlık Meydan Savaşı kazanıldı (30 Ağustos).-1922

Türk ordusu İzmir’e girdi (9 Eylül).-1922

Batı Anadolu, Yunanlılardan tamamen temizlendi (18 Eylül).-1922

Damat Ferit Paşa, ülkeden kaçtı (22 Eylül).-1922

Mudanya Ateşkes Antlaşmas imzalandı (11 Ekim).-1922

Ankara Hükûmeti olağanüstü temsilcisi Refet Paşa İstanbul’a geldi (19 Ekim).-1922

Saltanat kaldırıldı (1 Kasım).-1922

Son Osmanlı sadrazamı Tevfik paşa istifa etti (4 Kasım).-1922

VI. Mehmet Vahdettin, halife sıfatıyla son Cuma selâmlığına katıldı (10 Kasım).-1922

Son Osmanlı Padişahı VI. Mehmet Vahdettin, ülkeyi terk etti (17 Kasım).-1922