V. Mehmet (Reşat)

5mehmet

Adı : V. Mahmut Reşat
Doğum tarihi : 2 Kasım 1844
Doğum yeri : İstanbul
Babası : Sultan Abdülmecit
Annesi : Gülcemal Kadın Efendi
Tahta çıktığı tarih : 27 Nisan 1909
Tahta çıktığında yaşı : 64 yaş, 6 ay
Saltanatının sonu : 3 Temmuz 1918
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 9 yıl, 2 ay
Ölüm tarihi : 3 Temmuz 1918
Ölüm sebebi : Kalp yetmezliği
Öldüğü yer : İstanbul, Yıldız Sarayı
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Eyüp, Bostan iskelesindeki türbesinde.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin olayları

V. Mehmet (Reşat) tahta çıktı (27 Nisan).-1909

Sadrazam Tevfik Paşa istifa etti. Hüseyin Hilmi Paşa sadrazam oldu (5 Mayıs).-1909

Kanun-i Esasî (Anayasa)’de yapılan değişiklikle padişahın yetkileri kısıtlandı (21 Ağustos).-1909

Haydarpaşa Gar binası açıldı (4 Kasım).-1909

Ünlü Fransız pilot Louse Bleriot (Bleryo), İstanbul’da gösteri uçuşu yaptı (11 Aralık).-1909

Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa istifa etti (28 Aralık).-1909

Roma elçisi Hakkı Bey sadrazam oldu (12 Ocak).-1910

Çırağan Sarayı yandı (19 Ocak).-1910

Cerrahpaşa Hastanesi açıldı.-1910

Arnavutluk’ta isyan çıktı (1 Nisan).-1910

Girit Meclisi, Yunan kralına sadakat yemini etti (9 Mayıs).-1910

Cem Dergisi yayımlandı (10 Aralık).-1910

Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu.-1910

Ressam Osman Hamdi Bey öldü.-1910

Babıâli yangınında bazı bakanlık binaları zarar gördü (4 Ocak).-1911

Abide-i Hürriyet açıldı (23 Temmuz).-1911

Trablusgarb Savaşı başladı (29 Eylül).-1911

Sadrazam Hakkı Paşa görevinden istifa etti (29 Eylül).-1911

Âyan reisi Sait Paşa sadrazam oldu (30 Eylül).-1911

Mustafa Kemal Trablusgarb’a geldi (18 Aralık).-1911

Avnullah Korveti batırıldı (24 Şubat).-1912

Türk ocağı kuruldu (25 Mart).-1912

Sadrazam Sait Paşa istifa etti (16 Temmuz).-1912

Âyan reisi Gazi Ahmet Muhtar Paşa sadrazam oldu (22 Temmuz).-1912

Balkan Savaşı başladı (8 Ekim).-1912

Uşi Antlaşması imzalandı (15 Ekim).-1912

Kıcaali-Paşmaklı Savaşı kaybedildi (19 Ekim).-1912

Komanova Savaşı kaybedildi (23 Ekim).-1912

Kırkkilise (Kırklareli) Savaşı kaybedildi (23 Ekim).-1912

Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa istifa etti. Kâmil Paşa sadrazam oldu (29 Ekim).-1912

Sultan Abdülhamit, Selânik’ten İstanbul’a getirildi (1 Kasım).-1912

Lüleburgaz Savaşı kaybedildi (2 Kasım).-1912

Çatalca Savaşı kazanıldı (15 Kasım).-1912

Ahmet Mithat Efendi öldü (28 Aralık).-1912

İttihat ve Terakki Fırkası, Babıâli’yi basarak iktidarı ele geçirdi (23 Ocak).-1913

Yanya şehri, düşman orduları tarafından teslim alındı (6 Mart).-1913

Edirne, Bulgar Kralı Ferdinand tarafından ele geçirildi (24 Mart).-1913

Balkan Savaşı sonrası Londra Antlaşması imzalandı (30 Mayıs).-1913

Sadrazam Mahmut Şevket Paşa öldürüldü. Mısırlı Prens Sait Halim Paşa sadrazam oldui İttihat ve Terakki Partisi’nin en şiddetli baskı devri başladı (11 Haziran).-1913

İkinci Balkan Savaşı başladı (19 Temmuz).-1913

Edirne kurtarıldı (21 Temmuz).-1913

Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması imzalandı (29 Eylül).-1913

Yunanistan ile Atina Antlaşmas imzalandı (14 Ekim).-1913

Liman von Sanders başkanlığında bir Alman askeri heyeti İstanbul’a geldi (14 Aralık).-1913

Enver Bey, paşalığa terfi ettirildi ve Harbiye Nazırı oldu (3 Ocak).-1914

Vilâyât-ı Şarkiye’de ıslahat yapılması hakkında Yeniköy mukavelesi imzalandı (6 Şubat).-1914

Türkiye’de ilk uçak postası hizmete girdi (12 Şubat).-1914

İstanbul’da ilk elektrikli tramvay çalışmaya başladı (20 Şubat).-1914

Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında İstanbul Antlaşmas imzalandı (14 Mart).-1914

İngiltere, Osmanlı Devleti’nin parasını ödeyip ısmarladığı iki savaş gemisini teslim etmekten vazgeçti (21 Temmuz).-1914

Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Sırbistan’a savaş ilan etmesiyle Birinci Dünya Savaşı başladı (28 Temmuz).-1914

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında gizli ittifak antlaşması imzalandı (2 Ağustos).-1914

Goben Breslav adındaki iki Alman zırhlısı, Osmanlı Devleti’ne sığındı (11 Ağustos).-1914

Osmanlı Devleti tek taraflı olarak kapitülasyonların kaldırıldığını ilan etti (9 Eylül).-1914

Harbiye Nazırı Enver Paşa, başkumandan vekili – başkumandan padişahtır- tayin edildi (21 Ekim).-1914

Alman amirali Suşon komutasında Karadeniz’e çıkan Yavuz (Goben) ve Osmanlı donanması, Rus limanlarını bombaladı (29 Ekim).-1914

Burdur ve Isparta’da deprem oldu (4 Kasım).-1914

Osmanlı Devleti, Almanya’nın yanında Birinci Dünya Savaşı’na girdi (11 Kasım).-1914

Cihad-ı Ekber ilan edildi.-1914

Yeşilköy’deki Rus Abidesi yıkıldı (14 Kasım).-1914

Rus donanması, Trabzonu bombaladı (17 Kasım).-1914

Osmanlı donanmasına bağlı Mesudiye Zırhlısı, bir torpil yarası olarak Çanakkale Boğazı’nda battı (13 Aralık).-1914

Sarıkamış Harekâtı başladı (21 Aralık).-1914

Darülbedayi açıldı.-1914

Şair ve romancı Recaizade Mahmut Ekrem öldü.-1914

Kanal (Süveyş) Harekâtı başarısızlıkla sonuçlandı (2 Şubat).-1915

Çanakkale Deniz Savaşı kazanıldı (18 Mart).-1915

İngilizler ve Fransızlar, Seddülbahir ve Arıburnu’na asker çıkardılar (25 Nisan).-1915

Saddülbahir Savaşı kazanıldı (26 Nisan).-1915

Kabatepe Savaşı kazanıldı (4 Mayıs).-1915

Van, Muş ve Bitlis, Rusların eline geçti (6 Mayıs).-1915

Muavenet-i Milliye muhribi, bir gece baskınında Çanakkale Boğazı girişinde İngilizlerin Goliath zırhlısını batırdı (13 Mayıs).-1915

Mustafa Kemal Paşa, Anafartalar’da İngilizlere karşı büyük bir zafer kazandı (7 Ağustos).-1915

Barbaros Hayrettin Zırhlısı batırıldı (9 Ağustos).-1915

Tevfik Fikret öldü (19 Ağustos).-1915

Bulgaristan, İttifak Devletleri’nin yanında savaşı girdi (14 Ekim).-1915

Irak Cephesi’nde İngilizlere karşı Selmanpâk Savaşı kazanıldı. General Townshend kumandasındaki İngiliz ordusu, Kût-ül Amare’ye çekildi (22 Kasım).-1915

İtilâf Devletleri kuvvetleri Çanakkale Cephesi’nden çekilmeye başladılar (9 Aralık).-1915

Çanakkale savaşları sona erdi. İngilizler ve Fransızlar, Çanakkale’deki son kuvvetlerinide geri çektiler (3 Ocak).-1916

Veliaht Yusuf İzzettin Efendi intihar etti (1 Şubat).-1916

Kût-ül Amare’de kuşatılan General Townshend, 17 bin kişilik kuvvetiyle teslim oldu (29 Nisan).-1916

Edirne müdafii Şükrü Paşa öldü (15 Haziran).-1916

İngilizler tarafından satın alınmış olan Mekke Emiri Şerif Hüseyin, Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etti (27 Haziran).-1916

Ruslar, Bayburt’u işgal ettiler (15 Temmuz).-1916

Ruslar, Gümüşhane’yi işgal ettiler (20 Temmuz).-1916

Ruslar, Erzincan’ı işgal ettiler (24 Temmuz).-1916

Sina Cephesi’nde 4. Ordu’nun İkinci Kanal Harekâtı da başarısızlıkla sonuçlandı (27 Temmuz).-1916

Tamburî Cemil Bey öldü (4 Ağustos).-1916

Mustafa Kemal Paşa, Bitlis ve Muş’u Ruslardan geri aldı (7-8 Ağustos).-1916

Binbaşı Yakup Cemil kurşuna dizildi (11 Eylül).-1916

Türk kuvvetleri, Sina Cephesi’ndeki El-Ariş’ten geri çekilmeye başladı (16 Aralık).-1916

Müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla Darülelhan açıldı (1 Ocak).-1917

Sadrazam Sait Halim Paşa istifa etti. Dahiliye Nazırı Talat Paşa sadrazam oldu (3 Şubat).-1917

Kudüs, İngilizler tarafından işgal edildi (9 Şubat).-1917

Rumi takvim ile Gregorien takvimi arasındaki onüç günlük fark düzeltildi (21 Şubat).-1917

İngiliz uçakları, İstanbul’u bombaladı (9 Mart).-1917

Bağdat, İngilizler tarafından işgal edildi (11 Mart).-1917

Rusya’da Bolşevik ihtilâli başladı (12 Mart).-1917

Gazze Savaşı kazanıldı (26 Mart).-1917

Sen-Jean dö Morien Antlaşması imzalandı (17 Nisan).-1917

Yıldırım Orduları Grubu kuruldu (Aralık).-1917

Medine müdafii Fahrettin Paşa teslim oldu (13 Ocak).-1918

Çanakkale Boğazı’nı abluka altında bulunduran düşman gemilerine karşı, Osmanlı donanması, baskın düzenledi. Yavuz zırhlısı yaralandı, midilli kruvazörü battı (20 Ocak).-1918

II. Abdülhamit öldü (10 Şubat).-1918

Brest-Litowsk Antlaşması imzalandı (3 mart).-1918

Kerkük, İngilizlerin eline geçti (7 Mayıs).-1918

Padişah V. Mehmet Reşat öldü (3 Temmuz)-1918