Sultan Abdulmecit

abdulmecid

Adı : Sultan Abdülmecit
Doğum tarihi : 25 Nisan 1823
Doğum yeri : İstanbul
Babası : II. Mahmut
Annesi : Bezmiâlem Valide Sultan
Tahta çıktığında tarih : 1 Temmuz 1839
Tahta çıktığına yaşı : 16 yaş, 2 ay
Saltanatının sonu : 25 Haziran 1861
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 22 yıl
Ölüm tarihi : 25 Haziran 1861
Ölüm sebebi : Verem
Öldüğü yer : İstanbul, Ihlamur Kasrı
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Sultan Selim Camii haziresindeki türbesinde.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin olayları

Abdülmecit tahta çıktı (1 Temmuz).-1839

Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Meclis-i Valây-ı Ahkâm-ı Adliye Başkanı Koca Hüsrev Mehmet Paşa getirildi (2 Temmuz).-1839

Kaptan-ı Derya Giritli Ahmet Paşa, Osmanlı donanmasını Mısır’a kaçırdı (3 Temmuz).-1839

Gülhane Hatt-ı Hümayunu ilan edildi (3 Kasım).-1839

Sadrazam Koca Hüsrev Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (8 Haziran).-1840

Mısır sorunu ile ilgili olarak İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya devletleriyle Londra Antlaşması imzalandı (15 Temmuz).-1840

Ceride-i Havadis Gazetesi, İstanbul’da yayımlanmaya başladı ( 1 Ağustos).-1840

Şehzade Murat doğdu (21 Eylül).-1840

Akkâ Kalesi alındı ve Mehmet Ali Paşa’nın Suriye’deki hakimiyetine son verildi (3 Kasım).-1840

Mısır valiliği veraset yoluyla Mehmet Ali Paşa’ya ve çocuklarına verildi (24 Mayıs).-1841

Londra Boğazlar Antlaşması imzalandı (13 Temmuz).-1841

Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Dârendeli Topal İzzet Mehmet Paşa getirildi (4 Aralık).-1841

Askeri Baytar Mektebi açıldı (22 Ocak).-1842

Sadrazam Dârendeli Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (30 Ağustos).-1842

Şehzade II. Abdülhamit doğdu (21 Eylül).-1842

Askere alma usulü değiştirildi (6 Eylül).-1843

Sultan Abdülmecit denetleme gezisine çıktı (25 Haziran).-1844

Şehzade Mehmet (V. Mehmet) doğdu (2 Kasım).-1844

Adile Sultan evlendi (12 Haziran).-1845

Lübnan’da ıslahat yapmakla görevlendirilen Hariciye Nazırı Mehmet Şekip Efendi, Beyrut’a ulaştı (14 Eylül).-1845

Sultan Abdülmecit, Varna gezisine çıktı (29 Nisan).-1846

Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, İstanbul’a geldi (19 Temmuz).-1846

Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa getirildi (28 Eylül).-1846

Ünlü besteci Hammamizade İsmail Dede Efendi öldü (30 Kasım)-1846

Maarif-i Umumiyye Nezareti kuruldu.-1847

İstanbul tersanesinde inşa edilen “Mecidiye” gemisi denize indirildi.-1847

Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa görevden alındı, yerine İbrahim Sârım Paşa getirildi (28 Nisan).-1848

Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa öldü (2 Ağustos).-1848

Sadrazam İbrahim Sârım Paşa görevden alındı, yerineKoca Mustafa Reşit Paşa getirildi (12 Ağustos).-1848

Eflâk ve Boğdan (Memleketeyn) sorunu ile ilgili olarak Baltalimanı Antlaşması imzalandı (1 Mayıs).-1849

Mülteciler sorunu çözümlendi (25 Aralık).-1849

Rüşvete karşı yemin yöntemi uygulanmaya başlandı (11 Aralık).-1849

İstanbul’da yaşanan şiddetli kış nedeniyle Haliç dondu.-1850

Ercümen-i Daniş açıldı (18 Temmuz).-1851

Sadrazam Koca Reşit Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (26 Ocak).-1852

Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Koca Reşit Paşa getirildi (5 Mart).-1852

Sadrazam Koca Reşit Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa getirildi (5 Ağustos).-1852

Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa görevden alındı, yerine Kaptan-ı Derya Damat Ali Paşa getirildi (3 Ekim).-1852

Rus Bahriye Nazırı Prens Mençikof, olağanüstü elçi göreviyle İstanbul’a geldi (28 Şubat).-1853

Sadrazam Damat Ali Paşa görevden alındı, yerine Meclis-i Vâlâ reisi Giritli Mustafa Naili Paşa getirildi (13 Mayıs).-1853

Rusya Hariciye Nazırı Kont De Nesselrode, Osmanlı İmparatorluğu’na nota verdi (21 Mayıs).-1853

İngiliz ve Fransız donanmaları Beşike Körfezi’ne geldi (25 Haziran).-1853

Prut nehrini geçen Rus ordusu, Eflak ve Boğdan’a girdi (3 Temmuz).-1853

Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa görevden alındı (8 Temmuz).-1853

Giritli Mustafa Naili Paşa yeniden sadrazamlığa getirildi (10 Temmuz).-1853

Rusya ile ilişkilerin bozulması üzerine toplanan olağanüstü meclis, savaş kararı aldı (26 Eylül).-1853

Rusya’ya savaş ilan edildi (4 Ekim).-1853

Eflâk ve Boğdan’ın boşaltılması hakkında, Osmanlı ordusu, Rus ordusuna ültimatom verdi (14 Ekim).-1853

Osmanlı-Rus savaşı başladı (23 Ekim).-1853

Osmanlı ordusu, Tuna üzerinde bulunan Kalafat’ı işgal etti (27 Ekim).-1853

Batum civarındaki Saint-Nicolas kalesi fethedildi (28 Ekim).-1853

İngiliz ve Fransız donanmaları İstanbul’a geldi (2 Kasım).-1853

Olteniça Zaferi kazanıldı (5 Kasım).-1853

Olteniça’daki Osmanlı askerleri geri çekildi (11 Kasım).-1853

Osmanlı kuvvetleri Ahıska’da yenilgiye uğradı (26 Kasım).-1853

Sinop Baskını (30 Kasım).-1853

Osmanlı ordusu, Kars’ın doğusundaki Baş-gedikler mevkiinde Ruslara yenildi (1 Aralık).-1853

İstanbul Ortaköy Camii’nin yapımı tamamlandı.-1853

İngiliz ve Fransız donanmaları Karadeniz’e açıldı (3 Ocak).-1854

Çatana Zaferi kazanıldı (5 Ocak).-1854

İngiltere ve Fransa, Eflâk ile Boğdan’ın boşaltılması hakkında Rusya’ya ültimatom verdiler (27 Şubat).-1854

Keçecizade Fuat Efendi, Epir ve Teselya isyanlarını bastırmakla görevlendirildi (1 Mart).-1854

Osmanlı-Yunan siyasi ilişkileri kesildi (9 Mart).-1854

Rusya’ya karşı Osmanlı-İngiliz-Fransız ittifakı kuruldu (12 Mart).-1854

Ruslar Dobruca’yı işgal etti (23 Mart).-1854

İngiltere ve Fransa, Rusya’ya savaş ilan etti (27 Mart).-1854

İlk müttefik kuvvetleri Gelibolu’ya geldi (31 Mart).-1854

Yunan asilerine karşı Narda Zaferi kazanıldı (1 Nisan).-1854

Ruslara karşı Kalafat Zaferi kazanıldı (17 Nisan).-1854

Müttefikler Odesa’yı bombaladı (22 Nisan).-1854

Epir ve Teselya isyanları nedeniyle İngiltere ve Fransa, Yunan hükümetini uyardı (22 Nisan).-1854

Yunanistan’ı itaat altına almak, Atina ve Pire’yi işgal etmek üzere Fransa bir kolordu gönderdi (5 Mayıs).-1854

Rus ordusu Silistre’yi kuşattı (15 Mayıs).-1854

Müttefik kuvvetleri, Gelibolu’dan Varna’ya hareket etti (24 Mayıs).-1854

Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa görevden alındı, yerine Kaptan-ı Derya Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa getirildi (29 Mayıs).-1854

Rus Başkumandanı Paskiyeviç, Silistre kuşatmasında yaralandı (9 Haziran).-1854

Silistre müdâfilerinin huruç hareketinde yeni Rus Başkumandanı Prens Gorçakof yaralandı ve düşman yenilgiye uğratıldı (13 Haziran).-1854

Eflâk ve Boğdan hakkında Avusturya ile Boyacıköy Antlaşması yapıldı (14 Haziran).-1854

Silistre, Rus kuşatmasından kurtuldu (25 Haziran).-1854

Ruslar, Yerköyü Savaşı’nda yenilgiye uğratıldı (8 Temmuz).-1854

Kırım seferine karar verildi (21 Temmuz).-1854

Türk ordusu Bükreş’e girdi (6 Ağustos).-1854

Türk ve müttefik orduları Kırım’a çıktı (13 Eylül).-1854

Müttefik orduları, Eskihisar civarından Sivastopol’a hareket etti (19 Eylül).-1854

Müttefikler Alma nehri dolaylarında bir Rus ordusunu yenilgiye uğrattılar.Avusturya, Eflâk ve Boğdan’ı işgale başladı (20 Eylül).-1854

Ruslar Sivastopol limanın girişini kapattı (23 Eylül).-1854

Sivastopol’a doğru ilerleyen müttefik orduları, Kaça çayını geçti (23 Eylül).-1854

Müttefikler Belek çayını geçti (24 Eylül).-1854

Müttefikler Sivastopol’u kuşatmaya başladı (25 eylül).-1854

Müttefikler Balaklava limanını işgal etti (26 Eylül).-1854

Müttefikler, Sivastopol etrafında siper kazmaya başladı (10 Ekim).-1854

Müttefikler Sivastopol’u bombalamaya başladı (17 Ekim).-1854

Balaklava’ya saldıran Ruslar yenilgiye uğratıldı (25 Ekim).-1854

İnkerman zaferi kazanıldı (5 Kasım).-1854

Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa görevden alındı, yerine Koca Reşit Paşa getirildi (23 Kasım)-1854

Eflâk ve Boğdan hakkında Avusturya-İngiltere ve Fransa arasında anlaşma yapıldı (2 Aralık).-1854

Azak ve Karadeniz’deki Rus limanları, müttefik donanmalar tarafından kuşatıldı (15 Ocak).-1855

Torino Antlaşması ile Sardunya Krallığı, ittifaka katılıp Kırım’a asker göndermeye karar verdi (26 Ocak).-1855

Türk-İngiliz askeri sözleşmesi imzalandı (3 Şubat).-1855

Başkumandan Ömer Paşa, Gözleve Zafer’ini kazandı (17 Şubat).-1855

Osmanlı-sardunya ittifak Antlaşması imzalandı (15 Mart).-1855

Dolmabahçe Camii ibadete açıldı (23 Mart).-1855

Sadrazam Koca Reşit Paşa görevinden istifa etti. Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa sadrazam oldu (2 Mayıs).-1855

Müttefikler, Kerç Boğazı’na asker çıkardılar (24 Mayıs).-1855

Ihlamur Kasrı yapıldı.-1855

Müttefikler, Karasu (Çarnayya) hattını işgal ettiler (25 Mayıs).-1855

Ruslar, başta Anapa Kalesi olmak üzere, Karadeniz kıyılarındaki kaleleri tahrip edip geri çekilmeye başladılar (28 Mayıs).-1855

Müttefikler, Sivastopol’un doğusundaki Yeşiltümsek ve Aktabya’yı ele geçirdiler (7 Haziran).-1855

Osmanlı İmparatorluğu, tarihinde ilk kez dış borç aldı (28 Haziran).-1855

Kırım Savaşı’nda İngiliz Başkumandanı Mareşal Lord Raglan öldü (28 Haziran).-1855

Sivastopol yoğun şekilde bombalanmaya başlandı (5 Eylül).-1855

Malakof istihkâmı ele geçirildi, Rus direnişi kırıldı (8 Eylül).-1855

Müttefikler, Sivastopol’a girdi (9 Eylül).-1855

Türkiye’de ilk telgraf hattı işlemeye başladı (9 Eylül).-1855

Kars’ı kuşatan Rus ordusu başlattığı genel hücumda bozguna uğradı (29 Eylül).-1855

Kılburun Zaferi kazanıldı (17 Ekim).-1855

Kars Kalesi açlık yüzünden düşmana teslim oldu (28 Kasım).-1855

Barış esaslarına ait Viyana protokolü imzalandı (1 Şubat).-1856

Islahat fermanı ilan edildi (18 Şubat)-1856

Paris barış kongresi açıldı (25 Şubat).-1856

Kırım savaşı’na son veren Paris Antlaşması imzalandı (30 Mart).-1856

Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğü, Avrupa devletlerinin garantisi altına alındı (15 Nisan).-1856

Müttefiklerin Türkiye’deki kuvvetlerini geri çekmeleri konusunda yeni mühlet mukavelesi imzalandı (13 Mayıs).-1856

Dolmabahçe sarayı açıldı.-1856

Besarabya sınırıyla ilgili olarak Paris Antlaşması imzalandı (19 Haziran).-1857

Sadrazam Koca Reşit Paşa görevden alındı, yerine Giritli Mustafa Naili Paşa getirildi (6 Ağustos).-1857

Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa görevden alındı, yerine Koca Reşit Paşa getirildi (22 Ekim).-1857

Rus ressam İvan Konstantinoviç Ayvazovski, ikinci kez İstanbul’a geldi.-1857

Küçüksu Kasrı’nın yapımı tamamlandı.-1857

Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa öldü (7 Ocak).-1858

Hariciye Nazırı Ali Paşa, sadrazamlığa getirildi (11 Ocak).-1858

Cidde’de bazı kışkırtmalar sonucu olaylar çıktı (13 Temmuz).-1858

Eflâk ve Boğdan’ın yeniden teşkilatlanmasına ait Paris Antlaşması imzalandı (19 Ağustos).-1858

Osmanlı-Karadağ sınır protokolü imzalandı (8 Kasım).-1858

Süveyş Kanalı’nın kazı çalışması başladı (24 Nisan).-1859

Sultan Abdülmecit’i ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimi (Kuleli Vak’ası) ortaya çıkarıldı (14 Eylül).-1859

Eflâk ve Boğdan’ın bir voyvoda tarafından yönetilmesi kabul edildi (25 Eylül)-1859

Sadrazam Ali Paşa görevden alındı, yerine Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa getirildi (18 Ekim).-1859

Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa görevden alındı (23 Aralık).-1859

Tazminat Meclisi Başkanı Mütercim Mehmet Rüştü Paşa, sadrazam oldu (24 Aralık).-1859

Lübnan’da çıkan olayların büyümesi üzerine Hariciye Nazırı Fuat Paşa, Lübnan’a gitti (27 Mayıs).-1860

Sadrazam Mütercim Mehmet Paşa görevden alındı (27 Mayıs).-1860

Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa sadrazam oldu (28 Mayıs).-1860

Avrupa’dan Suriye’ye asker gönderilmesine ilişkin Paris mukavelesi imzalandı (5 Eylül).-1860

İlk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahval, yayın hayatına girdi (21 Ekim).-1860

Son Osmanlı Padişahı Mehmet Vahdettin doğdu (2 Şubat).-1861

İmtiyazlı bir sancak haline getirilen Lübnan’ın yeni teşkilatına ait Beyoğlu Protokolü imzalandı (9 Haziran).-1861

Sultan Abdülmecit 39 yaşında öldü (25 Haziran).-1861