Sultan Abdulaziz

abdulaziz

Adı : Abdulaziz
Doğum tarihi : 8 Şubat 1830
Doğum yeri : İstanbul, Eyüp
Babası : II. Mahmut
Annesi : Pertevniyal Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 25 Haziran 1861
Tahta çıktığında yaşı : 31 yaş, 5 ay
Saltanatının sonu : 30 Mayıs 1876
Tahttan ayrılma sebebi : Tahttan indirildi
Saltanatının süresi : 14 yıl, 11 ay
Ölüm tarihi : 4 Haziran 1876
Ölüm sebebi : İntihar
Öldüğü yer : İstanbul Ortaköy, Feriye Sarayı
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Divanyolu, II. Mahmut Türbesi.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin olayları

Sultan Abdülaziz tahta çıktı (25 Haziran).-1861

Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa görevden alındı, yerine Ali Paşa getirildi (6 Ağustos).-1861

Piva Savaşı kazanıldı (21 Kasım).-1861

Sadrazam Ali Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Keçecizade Mehmet Fuat Paşa getirildi (22 Kasım).-1861

Sırplar, Belgrad Kalesi’ne saldırdılar. Muhafız Âşir Paşa, şehri bombaladı (15 Haziran).-1862

Tasvir-i Efkâr Gazetesi yayın hayatına girdi (27 Haziran).-1862

Osmanlı Devleti’nde yayımlanan ilk Türkçe bilim ve kültür dergisi olan Mecmua-i Fünun, Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin yayın organı olarak Temmuz ayında yayımlandı.-1862

Piyasadaki kâğıt paralar tedavülden çekilmeye başlandı (1 Temmuz).-1862

Ömer Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Rieka’da Karadağ ordusunu yenilgiye uğrattı (23 Ağustos).-1862

İşkodra Barışı yapıldı (31 Ağustos).-1862

Sırbistan’daki Türk kaleleri hakkında İstanbul Protokolü imzalandı (8 Eylül).-1862

Türkiye’de ilk defa posta pulu kullanıldı.-1862

Darülfünun açıldı (14 Ocak).-1863

İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda, Türkiye’nin ilk sanayi sergisi açıldı.-1863

İlki 1851’de Londra’da açılan Avrupa’daki sanayi sergilerine Osmanlılar, 28 Şubat 1863’te Sergi-i Umum-i Osmani adıyla açtıkları bir sergiyle katıldılar.-1863

Sultan Abdülaziz, Mısır seyahatine çıktı (3 Nisan).-1863

Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa görevden alındı, yerine Keçecizade Mehmet Fuat Paşa getirildi (1 Haziran).-1863

Sadrazam Keçecizade Mehmet Fuat Paşa istifa etti (2 Kasım).-1863

Meclis-i Vâlâ Reisi Yusuf Kamil Paşa ikinci kez sadrazam oldu (5 Kasım).-1863

Eflâk ve Boğdan’ın birleşmesini tamamlayan İstanbul Protokolü imzalandı (28 Haziran).-1864

Osmanlı dönemine dair çizdiği kıyafet resimler ile tanınan ressam Arif Mehmet Paşa 28 Aralık 1865’te öldü.-1865

İstanbul Barışı imzalandı (8 Mart).-1865

İstanbul Hocapaşa’daki yangın, büyük zarara yol açtı.-1865

Jules Verne’in Ay’a Seyahat adlı romanının ilk Türkçe çevirisi yayımlandı.-1865

Beylerbeyi Sarayı yapıldı.-1865

Memleketeyn (Eflâk- Boğdan) beyliğine seçilen Aleksandr Cuza’nın görevi, Babıâli tarafından onaylandı (23 Şubat).-1866

Prusya hanedanından Prens Charles de Hohenzollern,Memleketeyn (Romanya)beyi seçildi (19 Nisan).-1866

Mısır veraset usulü değişti (28 Mayıs).-1866

Mısır valilerine “Hıdiv” unvanı verildi (2 Haziran).-1866

Sadrazam Keçecizade Mehmet Fuat Paşa görevden alındı (4 Haziran).-1866

Mütercim Rüştü Paşa sadrazam oldu (5 Haziran).-1866

Girit’te isyan çıktı. Asiler,Girit’in Yunanistan’a katıldığını ilan ettiler (2 Eylül).-1866

Girit’te yeni düzenlemeler yapmakla görevlendirilen eski sadrazam Giritli Mustafa Naili paşa, İstanbul’dan hareket etti (8 Eylül).-1866

Memleketeyn beyliğine seçilen Prusya Prenslerinden Charles de Hohenzollern’in durumu Babıâli tarafından onaylandı (26 Ekim).-1866

Muhbir Gazetesi yayın hayatına girdi (1 Ocak).-1867

Mütercim Rüştü Paşa’nın istifasıyla boşalan sadrazamlığa, Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa getirildi (11 Şubat).-1867

Yeni Osmanlılar Cemiyeti, Paris’te çalışmalara başladı (24 Mart).-1867

Beldrad ve diğer kaleler sırbistan’a bırakıldı (10 Nisan).-1867

Namık Kemal ve Ziya Paşa, Avrupa’ya kaçtı (17 Mayıs).-1867

Divan şairi Leskofçalı Galip öldü.-1867

Sultan Abdülaziz, Avrupa seyahatine çıktı (21 Haziran).-1867

Sultan Abdülaziz, Messina’ya geldi (25 Haziran).-1867

Sultan Abdülaziz, Napoli’ye geldi (28 Haziran).-1867

Sultan Abdülaziz, Tulon’da karaya çıktı (29 Haziran).-1867

Sultan Abdülaziz,Tulon’da karaya çıktı (29 Haziran).-1867

Sultan Abdülaziz,Paris’e geldi (30 Haziran).-1867

Sultan Abdülaziz,Paris’ten Londra’ya hareket etti (10 Temmuz).-1867

Sultan Abdülaziz,Londra’ta geldi (12 Temmuz).-1867

Sultan Abdülaziz,İstanbul’a dönüş için Londra’dan hareketetti (23 Temmuz).-1867

Sultan Abdülaziz,Brüksel’den geçti (24 Temmuz).-1867

Sultan Abdülaziz,Coblentz’de Prusya kralı ve kraliçesi tarafından karşılandı (25 Temmuz).-1867

Sultan Abdülaziz,Budapeşte’ye geldi (31 Temmuz).-1867

Sultan Abdülaziz,Vidin’e geldi (3 Ağustos).-1867

Sultan Abdülaziz,Rusçuk’a geldi (4 Ağustos)-1867

Sultan Abdülaziz,Rusçuk’tan Varna’ya hareket etti (6 Ağustos).-1867

Sultan Abdülaziz,İstanbul’a geldi (7 Ağustos).-1867

Sadrazam Ali Paşa, olağanüstü görevle Girit’e hareket etti (2 Ekim).-1867

Sadrazam Ali Paşa, Girit’e geldi (4 Ekim).-1867

Girit’te ilk ıslahat esasları ilan edildi (4 Ocak).-1868

Girit’in idari ve adli tekilatına ait yeni esaslar getirildi (15 Şubat).-1868

Sadrazam Ali Paşa, Girit’ten İstanbul’a geldi (29 Şubat).-1868

Şua-yı devlet (Danıştay) kuruldu (1 Nisan).-1868

Alman Lisesi açıldı (11 Mayıs).-1868

Son halife Abdülmecit Efendi doğdu (29 Mayıs).-1868

Ecnebilere mülkiyet hakkı verildi (9 Haziran).-1868

Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultanî) açıldı (1 Eylül).-1868

Türk-Yunan siyasi ilişkileri kesildi (2 Aralık).-1868

Babıâli, Yunanistan’a ültimatom verdi (11 Aralık).-1868

Kandilli rasathanesi kuruldu.-1868

Hürriyet Gazetesi çıktı.-1868

Hariciye Nazırı Keçecizade Mehmet Fuat Paşa öldü (12 Şubat).-1869

Girit sorunu ile ilgili Paris konferansı kararları açıklandı (18 şubat).-1869

İstanbul’da altı tramvay hizmete girdi (4 Eylül).-1869

Mithat Paşa sürgüne gönderildi.-1870

Bulgar Kilisesi’nin bağımsızlığı Babıâli tarafından onaylandı (11 Mart).-1870

Beyoğlun’da yangın çıktı (5 Haziran).-1870

İlk ciddi mizah gazetesi olan Diyojen’in türkçe sayısı çıktı (24 Kasım).-1870

Basiret gazetesi yayımlandı.-1870

St. Joseph Lisesi açıldı.-1870

İstanbul Yıldız Sarayı bahçesindeki Çadır köşkü’nün yapımı tamamlandı.-1871

Karadeniz’in tarafsızlığına son veren Londra Antlaşması imzalandı (13 Mart).-1871

Sadrazam ve Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa öldü (7 Eylül).-1871

Bahriye Nazırı Mahmut nedim Paşa sadrazam oldu (8 Eylül).-1871

Şair, yazar Şinasi öldü (13 Eylül).-1871

Valide Camii yapıldı.-1871

Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa-1871

Antakya’da deprem oldu (16 nisan).-1872

Sadrazam Mahmut Nedim Paşa görevden alındı,yerine Mithat Paşa getirildi (31 Temmuz).-1872

Kuzguncuk’ta yangın çıktı (7 Ağustos).-1872

Mısır hıdivinde,dış borçlanma yetkisine ait ferman verildi (28 Eylül).-1872

Sadrazam Mithat Paşa görevden alındı,yerine Mütercim Rüştü Paşa getirildi(19 Ekim).-1872

Taaşşuk-i Talat ve Fitnat yayımlandı.-1872

Çırağan Sarayı’nın yapımı tamamlandı.-1872

İzmir Hükümet Konağı yapıldı.-1872

Sadrazam Mütercim rüştü Paşa görevden alındı, yerine Sakızlı Ahmet Esat Paşa getirildi (15 Şubat).-1873

Sadrazam Sakızlı Ahmet Esat Paşa görevden alındı, yerine Maliye Nazırı Şirvanizade Mehmet Rüştü Paşa getirildi (15 Nisan).-1873

Darüşşafaka açıldı (28 Haziran).-1873

“Vatan yahut Silistre” oyunu sahnelendi.-1873

Sadrazam Şirvanizade Mehmet Rüştü Paşa görevden alındı (13 Şubat).-1874

Serasker Hüseyin Avni Paşa sadrazam oldu (15 Şubat).-1874

Tünel, işletmeye açıldı (17 Ocak).-1875

Hersek’te isyan çıktı (13 Nisan).-1875

Sadrazam Hüseyin Avni Paşa görevden alındı (25 Nisan).-1875

Bahriye Nazırı Sakızlı Esat Paşa sadrazam oldu (26 Nisan).-1875

Sadrazam Sakızlı Esat Paşa görevden alındı, yerineŞura-yı Devlet Reisi Mahmut Nedim Paşa getirildi (26 Ağustos).-1875

Bosna-Hersek isyanı ile ilgili olarak “Andrasi Raporu” Babıâli’ye sunuldu (31 Ocak).-1876

Bulgar isyanı çıktı (2 Mayıs).-1876

Fransız ve Alman konsolosları Selânik’te öldürüldü (6 Mayıs).-1876

İstanbul’da öğrenciler, hükümete karşı gösteri yaptı (10 Mayıs).-1876

Sadrazam Mahmut Nedim Paşa görevden alındı (11 Mayıs).-1876

Mütercim Rüştü Paşa sadrazam oldu (12 Mayıs).-1876

Rusya, Avusturya ve Almanya, Babıâli’ye verilmek üzere Berlin memorandumunu hazırladılar (13 Mayıs).-1876

Sultan Abdülaziz tahttan indirildi (39 Mayıs).-1876