Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u8544360/hanedan.org/wp-content/plugins/sporty-fixtures-results-sponsors/sporty-metaboxes/init.php on line 734

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u8544360/hanedan.org/wp-content/plugins/sporty-fixtures-results-sponsors/sporty-metaboxes/init.php on line 734
OSMANLI ARAŞTIRMALARI MERKEZİ « Hanedan Ailesi Resmi Web Sitesi

OSMANLI ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

XIII.Yüzyılın sonlarında,kuzey-batı Anadolu’da,sakarya nehrinin ve kollarının aktığı vadilerin yer aldığı topraklarda kurulan Osmanlı Devleti, ok hızlı bir gelişme göstermiş ve büyük bir imparatorluğa dönüşmüştür.Selefi Bizans’ın yerini alan,onu tarih sahnesinden silen Osmanlı İmparatorluğu,Türklerin yarattığı büyük bir siyasal varlık olmanın yanı sıra, İslam dünyasının da en güzel temsilcisi özelliğini taşımıştır.Birbirinden uzak alanları ve buralarda yaşayan farklı kökenlerden gelen insanları siyasal şemsiyesi altında topladığı için tıpkı diğer imparatorluklar gibi,tarihiler,onun dönemini de Pax Ottomana diye adlandırırlar. Pax Ottomana, her biri kendi içinde özel şartları ve özellikleri bulunan dönemleri yaşayarak yüz yılımızın başına kadar gelmiştir.Uzun ömür boyunca,kendi dışındaki dünyada da büyük değişimler vuku bulmuş, insanlık günümüze ulaşan sürede zengin tarihini yaratırken, bu zenginliğin içinde Osmanlıların önemli bir payı olmuştur. Bu zengin servetin ışıltılarını internete taşıyan siz gönül dostlarımızın hizmetini tanrı mukaddes kılsın…

Hanedan Üyesi
Nazım Siyavuşoğlu