Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u8544360/hanedan.org/wp-content/plugins/sporty-fixtures-results-sponsors/sporty-metaboxes/init.php on line 734

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u8544360/hanedan.org/wp-content/plugins/sporty-fixtures-results-sponsors/sporty-metaboxes/init.php on line 734
III. Selim « Hanedan Ailesi Resmi Web Sitesi

III. Selim

3selim

Adı : III. Selim
Doğum tarihi : 24 Aralık 1761
Doğum yeri : İstanbul
Babası : III. Mustafa
Annesi : Mihrişah Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 7 Nisan 1789
Tahta çıktığında yaşı : 27 yaş, 3 ay
Saltanatının sonu : 29 Mayıs 1807
Tahttan ayrılma sebebi : Feragat
Saltanatının süresi : 18 yıl, 2 ay
Ölüm tarihi : 28 Temmuz 1808
Ölüm sebebi : Boğduruldu
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Laleli, III. Mustafa Türbesi.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

III. Mustafa’nın oğlu III.Selim, I.Abdülhamit’in ölümü üzerine tahta çıktı (7 Nisan).-1789

Veziriazam Koca Yusuf Paşa görevden alınıp yerine Vidin seraskeri Meyyit/Cenaze Hasan Paşa getirildi (7 Haziran).-1789

Rusya’ya karşı Osmanlı-İsveç ittifakı kuruldu (11 Temmuz).-1789

Osmanlı ordusu, Fokşan’da, Rus ve Avusturya ordularına yenildi (1 Ağustos).-1789

Fokşan yenilgisinden sonra geri çekilen Osmanlı ordusu, Tuna nehrinin kollarından Buza çayını geçerken büyük kayıp verdi (22 Eylül).-1789

İsmail Kalesi üzerine yürüyen Rus kuvvetleri yenilgiye uğratıldı (23 Eylül).-1789

Avusturyalılar, Belgrad’a girdi (8 Ekim).-1789

Veziriazam Cenaze Hasan Paşa görevden alınıp yerine İsmail seraskeri Cezayirli Gazi Hasan Paşa getirildi (3 Aralık).-1789

Osmanlı imparatorluğu ile Prusya arasında ittifak antlaşması imzalandı (31 Ocak).-1790

Veziriazam Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Şumnu’da öldü (30 Mart).-1790

Yergöğü Savaşı kazanıldı (8 Haziran).-1790

Küçükçekmece’de Azadlı Baruthanesi kuruldu.-1790

İstanbul’da Kasımpaşa Mevlevihanesi inşa edildi.-1790

Mühendishane-i Berri-i Hümayun bünyesinde Mühendishane Matbaası kuruldu.-1790

Veziriazam Rusçuklu Hasan Paşa idam edildi.Bosna Valisi Koca Yusuf Paşa, ikinci kez veziriazamlığa getirildi (15 Şubat).-1791

Maçin Savaşı (10 Temmuz).-1791

Avusturya ile Ziştovi Antlaşması imzalandı (4 Ağustos).-1791

Rusya ile Yaş Antlaşması imzalandı (10 Ocak).-1792

İstanbul’da Humbaracılar Kışlası açıldı.-1792

Veziriazam Koca Yusuf Paşa görevden alındı, yerine Damat Melek Mehmet Paşa getirildi(4 Mayıs).-1792

İstanbul’da büyük bir yangın çıktı(13 Eylül).-1792

Nizam-ı Cedit Ocağı kuruldu (24 Şubat).-1793

Nizam-ı Cedit Ocağı’nın giderlerini karşılamak için, İrad-ı Cedit Hazinesi kuruldu.-1793

Rasih Paşa, Petersburg’a; Agâh Efendi, Londra’ya elçi olarak atandılar.-1793

Yusuf Agâh Efendi, sürekli elçilik göreviyle İngiltere’ye gönderildi (24 Temmuz).-1793

Arabistan’da Vehhabi isyanı çıktı.-1793

Baruthane ıslah edildi.-1793

Divan şairi Enderunlu Fazıl, “Zenan-nâme”(Kadınlara İlişkin) adlı eserini tamamladı.-1793

Veziriazam Melek Mehmet Paşa görevden alındı, yerine İzzet Mehmet Paşa getirildi.-1794

Karadeniz Boğazı kaleleri tamir edildi.-1794

İstanbul’da büyük bir yangın çıktı (8 Temmuz). (26 Kasım).-1795

Devlet adamı, şair ve mutasavvıf Aziz Ali Efendi, ilk daimi elçi sıfatı ve orta elçi unvanıyla Prusya’ya gönderildi.-1796

Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa, Pazvantoğlu İsyanını bastırmakla görevlendirildi-1797

Rusçuk Barışı imzalandı (18 Eylül).-1797

Kili ve İsmail Kalelerini Ruslar ele geçirdi.-1797

“Muhayyelât” adlı eseriyle ünlenen şair, yazar ve devlet adamı Aziz Ali Efendi, Berlin’de öldü.-1798

Mısır seferine çıkan Napolyon Bonapart, İskenderiye’yi işgal etti (2 Temmuz).-1798

Rahmaniye Savaşı (13 Temmuz).-1798

Ehramlar Savaşı (21 Temmuz).-1798

Napolyon Bonapart, Kahire’ye girdi (23 Temmuz).-1798

Ebukır Savaşı (1 Ağustos).-1798

Veziriazam İzzet Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Kör Yusuf Ziya Paşa getirildi (30 Ağustos).-1798

Fransa’ya savaş ilân edildi (2 Eylül).-1798

Galata Mevlevihanesi şeyhi ve asrın büyük şairi Şeyh Galip öldü (3 Ocak).-1799

Napolyon Bonapart, Akkâ’da yenilgiye uğradı (16 Mayıs).-1799

Osmanlı kuvvetleri Ebukır Savaşı’nda yenilgiye uğradı (25 Temmuz).-1799

Napolyon Bonapart, Mısır’dan Fransa’ya kaçtı (22 Ağustos).-1799

Yediada Cumhuriyeti kuruldu (21 Mart).-1800

Heliyopolis Savaşı.-1800

General Kleber öldürüldü (14 Haziran).-1800

I.Abdülhamit ve III.Selim döneminin ünlü sadrazamı Koca Yusuf Paşa öldü.-1800

El-Ariş Antlaşması imzalandı (27 Haziran)-1801

Osmanlı-Fransız dostluk antlaşması imzalandı (25 Haziran).-1802

Tarihçi Ahmet Cavit öldü.-1803

Vehhabiler, Taif şehrini kuşattı (18 Şubat).-1803

Suud İbni Abdülaziz, Mekke’ye girdi (30 Nisan).-1803

Sırp isyanı başladı.-1804

İstanbul Tophane’de çıkan yangında bütün çarşı ve topçu kışlaları kül oldu.-1804

Yapımına 1801’de başlanan İstanbul Üsküdar’daki Selimiye Camii ibadete açıldı (5 Nisan).-1805

Görevinden ayrılan Veziriazam Kör Yusuf Ziya Paşa’nın yerine, Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa getirildi (24 Nisan).-1805

Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır valiliği onaylandı (8 Temmuz).-1805

Tarihçi Vasıf’ın, “Vasıf Tarihi” adlı kitabı yayımlandı.-1805

Nizam-ı Cedit ordusu, Anadolu’dan Üsküdar’a geldi (2 Haziran).-1806

Veziriazam Hafız İsmail Paşa görevden alındı, yerine Keçiboynuzu Ağa İbrahim Hilmi Paşa getirildi (14 Kasım).-1806

Sırplar, Belgrad’ı ele geçirdi (13 Aralık).-1806

Rusya’ya savaş ilan edildi (22 Aralık).-1806

İstanbul Göksu’da günümüzde Küçüksu Çeşmesi olarak bilinen, II.Selim’in annesi Mihrişah Sultan adına yaptırılan Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi açıldı.-1806

İngiliz donanması İstanbul’a geldi (20 Şubat).-1807

İskenderiye, İngilizlere teslim oldu (20 Mart).-1807

Ordu, Rus seferine çıktı (12 Nisan).-1807

İstanbul’da Kabakçı Mustafa isyanı çıktı (25 Mayıs).-1807

III.Selim tahttan indirildi (29 Mayıs).-1807