Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u8544360/hanedan.org/wp-content/plugins/sporty-fixtures-results-sponsors/sporty-metaboxes/init.php on line 734

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u8544360/hanedan.org/wp-content/plugins/sporty-fixtures-results-sponsors/sporty-metaboxes/init.php on line 734
III. Osman « Hanedan Ailesi Resmi Web Sitesi

III. Osman

3osman

Adı : III. Osman
Doğum tarihi : 2 Ocak 1699
Doğum yeri : İstanbul
Babası : II.Mustafa
Annesi : Şehsuvar Vailde Sultan
Tahta çıktığı tarih : 13 Aralık 1754
Tahta çıktığında yaşı : 55 yaşı,11 ay
Saltanatının sonu : 30 Ekim 1757
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 2 yıl, 11 ay
Ölüm tarihi : 30 Ekim 1757
Ölüm sebebi : Felç
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul,Yenicami,Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

II.Mustafa’nın ikinci oğlu III.Osman,büyük kardeşi I.Mahmut’un ölümü üzerine 56 yaşında tahta çıktı (13 Aralık)-1754

Kış mevsiminin şiddetli geçtiği İstanbul’da Haliç dondu.Bilhassa sütlüce’den Defterdar iskelesine kadar,buz üstünde yürüyerek geçenler oldu.-1755

Köse Bahir Mustafa paşa’nın azlini takiben eski veziriazamlardan Anadolu Beylerbeyi Hekimoğlu Ali Paşa,sadrazam oldu (15 Şubat).-1755

Hekimoğlu Ali paşa’nın yerine Başdefterdar Naili Abdullah Paşa(17 Mayıs),Naili Abdullah Paşanın Yerine Nişancı Bıyıklı Ali Paşa(24 Ağustos) veziriazam oldular.-1755

36 saat süren büyük İstanbul yangınında şehrin üçte ikisi yandı (27-28 Eylül).-1755

Veziriazam Bıyıklı Ali paşa,rüşvet suçlamasıyla idam edildi.Yerine Sadaret Küthüdası Yirmisekiz Mehmet Sait Paşa geçti(25 Ekim).-1755

İzzi Tarihi adlı kitabıyla tanınan tarihçi Süleyman İzzi Efendi öldü.-1755

Nuruosmaniye Camii’nin yapımı tamamlandı(5 Aralık).-1755

Yirmisekiz Mehmet Sait Paşa görevden alındı.Köse Bahir Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi(1 Nisan).-1756

İstanbul yine yandı(4-5 Temmuz).-1756

Köse Bahir Mustafa Paşa’nın azli sonrası Koca Ragıp Mehmet paşa veziriazamlığa getirildi(11 ocak).-1757

III.Osman, 2 yıl 10 ay 18 gün saltanat sürdükten sonra 59 yaşında öldü.Yeni cami’de büyük kardeşi I.Mahmut’un türbesinin yanına gömüldü(29-30 Ekim).-1757

III:Ahmet’in oğlu III:Mustafa,41 yaşında tahta çıktı (30 Ekim).-1757

Koca Ragıp Mehmet Paşa,III.Mustafa’nın kız kardeşi Saliha Sultan’la evlendi.-1757

Sakarya nehri – Sapanca Gölü – İzmit Körfezi bağlantılı bir kanal açılmasına başlandı. Çalışmaların başlamasından bir süre sonra kanalın geçtiği arazinin sahipleriyle anlaşmazlık çıktı ve projeden vazgeçildi.-1759

Laleli Camii’nin temeli atıldı (10 Nisan).-1760

Üsküdar’da III. Mustafa’nın, annesi Mihriban Sultan adına yaptırdığı Ayazma Camii’nin yapımı tamamlanıp ibadete açıldı.-1761

II. Mustafa’nın oğlu Şehzade Selim dünyaya geldi (24 Aralık).-1761

Osmanlı – Prusya ticaret anlaşması imzalandı.-1761

Sadrazam Ragıp Mehmet Paşa tarafından İstanbul Laleli Koska’da bir okul ve büyük bir kütüphane yapıldı.-1762

Fransız şair Andre de Chenier, İstanbul Galata’daki evinde doğdu.-1762

II. Mustafa, vakıflarına gelir sağlamak amacıyla İstanbul Sultanhamam’da Büyük Yeni Han’ı yaptırdı.-1763

Koca Ragıp Paşa’nın ölümü üzerine Hamit Paşa veziriazamlığa getirildi (7 Nisan).-1763

Altı aylık icraatından sonra Hamit Paşa görevden alındı, Köse Bahir Mustafa Paşa üçüncü defa veziriazamlığa getirildi (1 Kasım).-1763

Laleli Camii’nin yapımı tamamlandı ve ibadete açıldı (9 Mart).-1764

Köse Bahir Mustafa Paşa azledilip Muhsinzade Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (28 Mart).-1765

III. Mustafa, Kemerburgaz’da Ayvat Bendi’ni yaptırdı.-1765

İstanbul’da iki dakika süren büyük depremde Fatih Camii ve diğer birçok cami hasar gördü. Şehir bir harabeye döndü. Yüzlerce insan öldü ve çok büyük maddi zarar (11 milyon kuruş) meydana geldi (22 Mayıs).-1766

Muhsinzade Mehmet Paşa’nın yerine Silahtar Hamza Mahir Paşa veziriazamlığa getirildi (7 Ağustos).-1768

Lehistan’ı himaye için Rusya’ya sefer açıldı (8 Ekim).-1768

Silahtar Hamza Mahir Paşa görevden alınıp veziriazamlığa Yağlıkçızade Hacı Mehmet Emin Paşa getirildi (20 Ekim).-1768

Kırım Hanı Kırım Giray, Güney Rusya seferinde Rusları mağlup etti (31 Ocak).-1769

Veziriazam Yağlıkçızade Hacı Mehmet Emin Paşa, Rus seferine çıkmak için İstanbul’dan hareket etti (27 Mart).-1769

I. Hotin Zaferi (1 Mayıs).-1769

Boğdan Voyvodası Ligor, ordusu erzakını teminde ihmal ve ihaneti görüldüğünden görevden alındı ve İstanbul’a getirilerek idam edildi.-1769

Divan –ı Hümayun tercümanı Nikolaki, Rus casusu olduğu anlaşılarak idam edildi.-1769

II. Hotin Zaferi (12 Ağustos).-1769

Sadrazam Mehmet Emin Paşa, cinnet derecesine varan ruhsal durumunun bozukluğu nedeniyle Dimetoka’ya sürgün edildi; yerine Moldovancı Ali Paşa getirildi (12 Ağustos). Emin Paşa, daha sonra, seferde malzeme temininde orduyu zor durumda bıraktığı gerekçesiyle idam edildi.-1769

Veziriazam Moldovancı Ali Paşa, orduyu Dinyester nehri üzerinden geçirirken, yükselen sular nedeniyle köprü faciası yaşandı; yıkılan köprüdeki yüzlerce asker sulara gömüldü (16 -17 Eylül).-1769

Türkler tarafından tahliye edilen Hotin Kalesi, Rusların işgaline uğradı (21 Eylül).-1769

Moldovancı Ali Paşa görevden alındı; İvazzade Halil Paşa veziriazamlığa getirildi (12 Aralık).-1769

Mora Zaferi (9 Nisan).-1770

Çeşme Deniz Faciası (7 Temmuz).-1770

Kartal Savaşı’nda Osmanlı ordusu bozguna uğradı (1 Ağustos).-1770

Limni adası geri alındı (22 Ekim).-1770

İvazzade Halil Paşa azledildi; Bosna Valisi Silahtar Mehmet Paşa veziriazamlığa atandı (25 Ekim).-1770

Or Kalesi, Ruslara teslim edildi (24 Haziran ). Kalenin teslimi sonucu Kırım elden çıktı.-1771

Özi Kalesi’ne yürüyen Rus ordusu, kale muhafızı Ali Paşa tarafından bozguna uğratıldı (2 Ağustos-1771

III. Selim Giray, Ruslar karşısında uğradığı yenilgi sonrası beraberindeki az bir kuvvetle İstanbul’a geldi (Ağustos).-1771

Özi zaferinden sonra Yerköyü’nde 20 bin kişilik Rus ordusu, geri çekilmeye mecbur bırakıldı (12 Eylül).-1771

Casusları vasıtasıyla Osmanlı ordusunun durumu hakkında bilgi toplayan Ruslar, Maçin ve Tulça kalelerini ele geçirdikten sonra Osmanlı kuvvetlerine hücum etti;bu durum karşısında askeri toplayamayan sadrazam, Hacıoğlu Pazarcığı’na doğru geri çekildi (30 Ekim).-1771

Silahtar Mehmet Paşa’nın azli sonrası Vidin muhafızı Muhsinzade Mehmet Paşa, ikinci kez veziriazamlığa getirildi (11 Aralık).-1771

1766 yılındaki depremde büyük hasar gören Fatih Camii’nin yerine yenisi yapılarak ibadete açıldı.-1771