I. Mahmut

1mahmut

Adı : I. Mahmut
Doğum tarihi : 2 Ağustos 1696
Doğum yeri : Edirne Sarayı
Babası : II. Mustafa
Annesi : Saliha Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 2 Ekim 1730
Tahta çıktığında yaşı : 34 yaş, 2 ay
Saltanatının sonu : 13 Aralık 1754
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 24 yıl, 2 ay
Ölüm tarihi : 13 Aralık 1754
Ölüm sebebi : Felç
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesinde.
Devri : Gerileme devri

Dönemin olayları

III.Ahmet’in feragati sonucu I.Mahmut, 35 yaşında tahta çıktı (1-2 Ekim).-1730

Silahtar Mehmet Paşa, veziriazam oldu.-1730

Patrona Halil ve yandaşları idam edildi (15 Kasım).-1730

Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden Nedim (Nedim Ahmet Efendi) 49 yaşında vefat etti.-1730

Silahtar Mehmet Paşa azledildi; Kabakulak İbrahim Paşa veziriazamlığa getirildi (22 Ocak).-1731

İstanbul’da Patrona Halil’in kan davası nedeniyle şehri yağmalayan isyancılar öldürüldü (28 Ocak).-1731

Doğu cephesinde Kirmanşah geri alındı (30 Temmuz).-1731

Kabakulak İbrahim Paşa’nın azli sonucu Topal Osman Paşa göreve getirildi (10 Eylül).-1731

Kirmanşah’ı geri aldıktan sonra Hemedan’a yürüyen Irak Seraskeri Ahmet Paşa, Hemedan yakınındaki Korican ovasında II.Tahmasb’ın 40 bin kişilik ordusunu yendi (16 Eylül).-1731

Tebriz’in fethiyle görevlendirilen Hekimoğlu Ali Paşa, Urmiye’yi ele geçirdi (11 Ekim).-1731

Tebriz, çatışma olmaksızın işgal edildi (4 Aralık).-1731

Osmanlı-İran barışı (10 Ocak ).-1732

Topal Osman Paşa görevden alındı; Hekimoğlu Ali Paşa veziriazamlığa getirildi (12 Mart).-1732

Lale devri’nin ünlü minyatür sanatçısı Levni öldü.-1732

Saliha Sultan Çeşmesi yapıldı.-1732

İstanbul Tophane Meydanı’nda Tophane Çeşmesi yapıldı.-1732

Topal Osman Paşa, Nadir Ali Han’a karşı Bağdat zaferini kazandı.-1733

Musul Savaşı.-1733

Üsküdar’da Hendesehane ve Humbarahane açıldı.-1734

Kars Savaşı (22 Mayıs)-1735

Arpaçay Savaşı (14 Haziran).-1735

Silahtar Seyyit Mehmet Paşa veziriazam oldu (9 Ocak).-1736

Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Seyyit Mehmet Paşa, Rus seferi için İstanbul’dan hareket etti (16 Haziran).-1736

12 yıl süren ünlü Lale Devri’ni başlatan padişah III. Ahmet, 63 yaşında öldü (1 Temmuz).-1736

Osmanlı-İran arasında, Kars-ı Şirin Antlaşması’ndaki sınırlar esas olmak üzere barış antlaşması imzalandı (17 Ekim).-1736

Kırım Hanı Fethi Giray, daha önce hanlık arazisine girip her tarafı yağmalayan Ruslara karşı parlak bir zafer kazandı (12 Kasım).-1736

III.Ahmet’in oğullarının sünnet düğününü anlatan “Surname-i Vehbi” yazarı divan şairi Seyyit Vehbi öldü.-1736

Avusturya-Rus ittifakı açıklandı ve Avusturya, Osmanlılara savaş ilan etti.-1737

Eski sadrazam Bosna valisi Hekimoğlu Ali Paşa, Batı’da Avusturyalılara karşı Banyaluka zaferini kazandı (4 Ağustos).-1737

Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Silahtar Seyyit Mehmet Paşa’nın azliyle boşalan makama Bender Seraskeri Muhsinzade Abdullah Paşa getirildi (6 Ağustos).-1737

Muhsinzade Abdullah Paşa azledildi; yerine yeğen Mehmet Paşa sadrazam oldu (19 Aralık).-1737

Osmanlı ordusu, Avusturyalılardan Mehadia ve Orsova kalelerini geri aldı. Bunun üzerine Ruslar da Özi Kılburun kalelerinden çekilmeye mecbur edildi (15 Ağustos).-1738

Hattat ve şair Nahifi, İstanbul’da öldü.-1738

İstanbul yaşamı ve kişileriyle ilgili resimleriyle tanınan ressam Jean Etienne Liotard, İstanbul’a geldi.-1738

Yeğen Mehmet Paşa’nın azli üzerine Vidin Seraskeri Hacı İvaz Mehmet Paşa sadrazamlığa getirildi (22 Mart).-1739

Avusturya’ya karşı Hisarcık zaferi kazanıldı (22 Temmuz).Bunun üzerine Belgrad yolu açıldı ve kale kuşatıldı.-1739

Hotin kalesi, hiçbir çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (19 Ağustos).Rus ordusu, bu başarı üzerine Yaş şehrine yürüdü ve kaleyi ele geçirdi.-1739

Osmanlılar, Belgrad’ın iadesi koşuluyla antlaşma masasına oturacağını belirtti (1 Eylül).-1739

Avusturya ve Rusya ile Belgrad antlaşmaları imzalandı (18 Eylül).-1739

Osmanlı-İsveç Savunma Antlaşması imzalandı (4 Ocak).-1740

Fransızlarla kapitülaston antlaşması yapıldı (30 Mayıs).-1740

I. Mahmut, Adalet Fermanı’nı yayımlattı (Haziran).-1740

Hacı İvaz Mehmet Paşagörevden alındı, terine Nişancı Hacı Ahmet Paşa veziriazamlığa getirildi (23 Haziran).-1740

Ayasofya ek binaları, sıbyan mektebi ve şadırvanı yapıldı.-1740

İstanbul Cağaloğlu’nda Cağaloğlu hamamı inşa edildi.-1741

İstanbul’un Vefa semtinde Atıf Efendi Kütüphanesi kuruldu.-1741

İstanbul Bahçekapı’da Aşir Efendi Kütüphanesi yapıldı.-1741

Hacı Ahmet Paşa’nın azli sonrası Anadolu Beylerbeyi Hekimoğlu Ali Paşa ikinci kez veziriazam oldu (21 Nisan).-1742

Ahmet Paşa, Irak’a; Köse Ali Paşa da Azerbaycan’a serasker (başkomutan)olarak atandı.-1742

Vezir ve valilerin hizmetindeki kadroları kaldırılan leventler, ülkede eşkıyalığa başlamış, adeta anarşi unsuru haline gelmişlerdi.Bu yüzden bu askeri sınıf ve ocakları kapatıldı (Kasım).-1742

İran’da Avşar saltanatını kurduktan sonra Afganistan ve Hindistan taraflarını istila ederek Asya’da bir cihangir rolü oynamaya başlayan Nadir Şah, Bağdat topraklarına girdi ve Hille taraflarını istila edip Kerkük Kalesi’ni ele geçirdi (29 Mayıs).-1743

Hekimoğlu Ali Paşa azledildi;Yeniçeri Ağası Seyyit Hasan Paşa Sadrazam oldu (23 Eylül).-1743

Nadir Şah’ın saldırısı üzerine İran’a savaş açıldı.Nadir Şah, Musul’u kuşattı (27 Eylül).-1743

Musul Savaşı (4 Ekim).-1743

İran’a karşı Irak, Doğu Anadolu ve Kafkas cepheleri açıldı.71 gün süreyle Kars Kalesi’ni kuşatma altında tutan Nadir Şah, kaleyi almayı başaramayıp Kars önlerinden çekildi (9 Ekim)-1744

Yalova’da bir kağıt fabrikası kuruldu.-1745

Osmanlı ordusu, Revan Savaşı’nda İran ordusuna yenildi.-1745

Halep Valisi Hekimoğlu Ali Paşa, Kars cephesi serdarlığına atandı(Aralık).-1745

Minyatür sanatçısı Abdullah Buhari,on yıldır çizdiği minyatürlerini bir albüm haline getirdi.-1745

İran elçisi Fetih Ali Bey, İstanbul’a geldi (Ocak)-1746

Seyyit Hasan Paşa azledildi yerine Sadaret Kethüdası Tiryakı Hacı Mehmet Paşa, veziriazam oldu (9 Ağustos).-1746

İran’la barış antlaşması imzalandı (4 Eylül).-1746

Fransız asıllı Osmanlı subayı Humbaracı Ahmet Paşa’nın ölümü üzerine manevi oğlu Milanoğlu Süleyman Bey, humbaracıbaşılığa atandı (14 Mart).-1747

Tiryaki Hacı Ahmet Paşa’nın azli üzerine Kerküklü Boynueğri Seyyit Abdullah Paşa veziriazamlığa getirildi (24 Ağustos).-1747

Nuruosmaniye Camii’nin yapımına başlandı.-1748

İstanbul Süleymaniye’de çıkan yangında 5 bine yakın ev yandı,binlerce kişi açıkta kaldı (3 Şubat).-1748

Mehmet Emin Paşa’nın azliyle Köse Bahir Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi (1 Temmuz).-1752

İstanbul ve Trakya’daki depremde pek çok insan öldü. Tarihi eserlerin çoğu yerle bir oldu.Bilhassa Edirne ve çevresinde etkili olan deprem, aralıklı olarak birkaç ay sürdü;Bu nedenle halk, devamlı korku ve endişe içinde yaşadı(29-30 Temmuz).-1752

Balıklı Rum Hastanesi açıldı.-1753

Mahmut, 59 yaşında öldü; Yeni Cami’de, babası II. Mustafa’nın mezarı yanına gömüldü.-1754