Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u8544360/hanedan.org/wp-content/plugins/sporty-fixtures-results-sponsors/sporty-metaboxes/init.php on line 734

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u8544360/hanedan.org/wp-content/plugins/sporty-fixtures-results-sponsors/sporty-metaboxes/init.php on line 734
I. Ahmet « Hanedan Ailesi Resmi Web Sitesi

I. Ahmet

3mehmet

Adı : I. Ahmet
Doğum tarihi : 18 Nisan 1590
Doğum yeri : Manisa
Babası : III.Mehmet
Annesi : Handan Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 21 Aralık 1603
Tahta çıktığında yaşı : 13 yaş,8 ay
Saltanatının sonu : 22 Kasım 1617
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 13 yıl,11 ay
Ölüm tarihi : 22 Ocak 1617
Ölüm sebebi : Tifüs
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul,Sultanahmet Camii mihrabı önündeki türbesinde.
Devri : Duraklama devri

Dönemin olayları

14.Osmanlı Padişahı I. Ahmet,14 yaşında tahta çıktı (21 Aralık).-1603

I. Ahmet, cülusundan 33 gün sonra Topkapı Sarayı’nda sünnet oldu (23 Ocak).-1604

Veziriazam Malkoç Ali Paşa, Garp Kumandanlığına (2 Şubat), Cağaloğlu Sinan Paşa da Şark Kumandanlığına getirildi (5 Şubat).-1604

Erivan Kalesi, Safevilere teslim edildi (8 Haziran).-1604

Veziriazam ve Garp Kumandanı Malkoç Ali Paşa, Belgrad’daki konağında öldü (26 Temmuz).-1604

Belgrad’dan Budin’e hareket eden Lala Mehmet Paşa, Peşte Kalesi’ni ele geçirdi (25 Eylül).-1604

Estergon Kalesi kuşatıldı (18 Ekim).-1604

III. Murat’ın karısı, III. Mehmet’in annesi Safiye Sultan öldü.-1605

Veziriazam Lala Mehmet Paşa, İstanbul’dan Belgrad’a hareket etti (21 Mayıs).-1605

Estergon Kalesi kuşatıldı. Ciğerdelen Kalesi işgal edildi (29 Ağustos).-1605

Vişgrad Kalesi teslim alındı (8 Eylül).-1605

Cağaloğlu Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, doğuda Urmiye Gölü (Tebriz Gölü) civarında İran ordusuna yenildi (9 Eylül).-1605

Batı cephesinde Tepedelen Kalesi ele geçirildi (19 Eylül).-1605

Estergon Kalesinin fethi (3 Ekim).-1605

Şair Bağdatlı Ruhî öldü.-1605

Avusturya üzerine yapılan seferde İstirya’ya girildi. Koermend ve Steinamanger şehirleri zaptedilip birçok esir ve ganimetle dönüldü (18 Ekim).-1605

Doğu kumandanı Cağaloğlu Yusuf Sinan Paşa öldü (2 Kasım).-1605

İlk tütün ithali yapıldı.Türkiye’ye İngiliz gemicileri tarafından tütün getirildi ve tütün tiryakiliği hızla yayıldı.-1605

İkinci Estergon Fatihi olarak İstanbul’a dönen Lala Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine veziriazamlığa Derviş Mehmet Paşa getirildi (21 Haziran).-1606

Peygamberle ilgili “Hilye’’siyle tanınan şair Hakanî Mehmet Bey öldü.-1606

Canbulatoğlu Ali Bey’in ortaya çıkışıyla Anadolu’da Celâlî isyanları giderek yayıldı (19 Eylül).-1606

Derviş Paşa’nın idamı üzerine, veziriazamlığa Kuyucu Murat Paşa getirildi (11 Kasım).-1606

Sadrazam Kuyucu Murat Paşa, Celâlî isyanlarını bastırmak için Anadolu’ya geçti (15 Haziran).-1607

Oruçovası Zaferi (23 Ekim).-1607

Kilis (30 Ekim), Halep (9 Kasım) şehirleri işgal edilip Halep Kalesi Teslim alındı (13 Kasım). Celâlî isyanları bastırıldı.-1607

Kırım Hanı II. Gazi Giray öldü.-1608

Kuyucu Murat Paşa, asi Kalenderoğlu’nu Alaçayır’da bozguna uğrattı (5 Ağustos).-1608

Sadrazam Kuyucu Murat Paşa, İstanbul’a döndü (18 Aralık).-1608

Veziriazam Kuyucu Murat Paşa, Acem seferi bahanesiyle Üsküdar’a geçip Celâlîlikle suçlanan Anadolu’daki on binlerce Türkü idam ettirdi (15 Haziran).-1609

Sultanahmet Camii (Mavi Cami)‘nin temeli atıldı (8 Eylül).-1609

Osmanlı ve İran orduları Acıçay’da karşılaştılar (11 Ekim). Daha sonra her iki ordu, bilinmeyen bir nedenle savaşmadan geri çekildi (16 Ekim).-1610

Kuyucu Murat Paşa 90 yaşında öldü (5 Ağustos).-1611

Veziriazamlığa Diyarbakır Beylerbeyi Nasuh Paşa getirildi (22 Ağustos).-1611

I. Ahmet’in oğlu Şehzade Murat (IV. Murat) dünyaya geldi (27Temmuz).-1612

Osmanlılarla İran arasında Nasuh Paşa Antlaşması imzalandı (20 Kasım).-1612

Osmanlı sınırları içinde içki yasağı kondu (Temmuz-Ağustos).-1613

İstanbul Hasköy’deki Tersane Kasrı inşa edildi.-1613

Kaptan-ı Derya Halil Paşa, büyük bir donanmayla Akdeniz’de sefere çıktı (13 Mayıs).-1614

45 gemiden oluşan Osmanlı donanması Malta’da karaya asker çıkardı ve sahil boylarındaki köy ve kasabaları tahrip edip Trablusgarp’a hareket etti (6 Temmuz).-1614

Nasuh Paşa’nın idamı üzerine “öküz’’lâkabıyla tanınan Kara Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (17 Ekim).-1614

Veziriazam Kara Mehmet Paşa, İran seferine çıkmak üzere İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (22 Mayıs).-1615

I. Ahmet’in en küçük oğlu Şehzade İbrahim dünyaya geldi (5 Kasım).-1615

Bosna Valisi İskender Paşa’ya, Boğdan seferinde gösterdiği başarı nedeniyle vezirlik rütbesi verildi (17 Nisan).-1616

Erivan Kalesi kuşatıldı (11 Eylül). 55 gün süren kuşatma, şiddetli soğuk nedeniyle kaldırıldı (5 Kasım).-1616

Azledilen Kara Mehmet Paşa’nın yerine Kaptan-ı Derya Halil Paşa sadrazamlığa getirildi (17 Kasım).-1616

Sultanahmet Camii’nin yapımı tamamlandı (9 Haziran).-1617

Lehistan ile barış anlaşması yenilendi (27 Eylül).-1617

14. Osmanlı padişahı I. Ahmet 28 yaşında öldü (21-22 Kasım).-1617