Yaşayan İstanbul

At meydanında olmuş meşhur olaylar

Leon I. 7 şubat 457`de bu meydanda imparator ilan edilmişti. Jüstinyen zamanında 532 senesi ocak ayında şehirde yangın çıkmış Anastasın yiğeni Hypace imparator ilan edilmiş. 30000 kişi kendisi tarafından öldürülmüştü. Meydana nazır Saint Etien kilisesinin pencerelerinden asırlarca Bizans saray kadınları yarışları seyretmişlerdi. Bu kilisede kanlı bir vakada geçmiş, Bizans imparatoru Ermeni Leon burada öldürülerek cesedi

Devamını oku…


At meydanı

İstanbulun meşhur meydanı hipodrom,Bizans ve Türk devirlerinde bir çok merasimlere,tarihi vakalara sahne olmuştur. Hipodromun inşasına Roma imparatoru Septim Sevr başlamış ve bunu Büyük Konstantin tamamlamıştı. Hipodrom üç tarafı basamaklarla çevrili dördüncü tarafı da imparatorların locasına mahsus büyük bir meydandı. At ve araba koşularının yapıldığı, oyunların tertip edildiği bu meydan ortada (sipna) isimli bir sed ile

Devamını oku…


İstanbul zelzeleleri

İstanbul, Bizanslılar zamanından beri türlü tabiî afetlere uğramıştı. Acayib şekilli yıldızların görünmesi, güneşin kararması, kan rengi yağmurların yapması,denizi donduran korkunç kışların hüküm sürmesi ve büyük tahribler yapan zelzeleler şehirde devir devir dehşet ve heyecan yaratmıştı. 376 Miladî senesinin 26 Ocak tarihinde İstnabul` da şiddetli bir zelzele olmuş ve bir çok bina yıkılmıştı. Yirmi sene sonra

Devamını oku…


İstanbul türbeleri

Türklerin kendilerine has bir türbe mimarileri vardı. Evliyalara, Padişahlara, hanedan mensublarına ve devlet adamlarına yapılan türbeler dört, altı ve sekiz köşeli olarak inşa edilir ve üstleri bir kubbe ile örtülürdü. Üstleri damlı yapılanlar da olurdu. Türbelerin inşasında taş, mermer, tuğla kullanılmıştır. Dışları köfeki taşı veya mermer kaplama olanlar vardır. Türbelerin zeminleri tuğla ile örtülüdür. Türbeye

Devamını oku…


İnşaa tarihlerine göre camiler

Hicrî Miladî Eyüb Sultan Camii 863 1458 *Bugünkü camii III. Selim tarafından 1800 yılında yapılmıştır. Mahmud Paşa Camii 868 1464 Fatih Camii 875 1471 Davud Paşa Camii 890 1485 Atık Ali Paşa Camii 902 1497 Bayezid Camii 911 1506 Pirî Paşa Camii 926 1520 Sultan Selim Camii 929 1523 Haseki Camii 946 1539 Mihrimah Camii

Devamını oku…


İstanbul’un kuleleri

Kızkulesinin önünde bulunduğu sahilde eskiden Atina` lı general Kharis` in karısı Damalis gömülüydü.Damalis` in mezarı üzerinde bir öküz heykeli ile süslenmiş bir kitabe bulunuyordu. bu mezar munasaebtile burası Damalis burnu diye anılırdı. Denizin üstündeki kayaya ilk kuleyi İmparator Manuel Komnenos inşa ettirmiş ve Boğazı kapıyan zincirin bir ucunu bu kuleye bağlatmıştı. Bazı müellifleri bu kulenin

Devamını oku…


İstanbul hisarları ve kaleleri

ANADOLU VE RUMELİKAVAĞI KALELERİ Bugün görülen kaleler on dördüncü asırda Boğaziçine hâkim bulunan Cenevizlilerin inşa ettikleri kale bakiyelerile 17. asırda yapılmış Türk kaleleridir. Bunlar Ceneviz Yoros Ve Imroz isimlerini taşımaktadır. I. Bayezid (Güzelcehisar) ı yaptırdığı vakit Anadolu kavağındaki Yoros kalesini de almış ve Fatih Sultan Mehmed buraya askeri bir kuvvet koymuştu. Anadolu ve Rumelihisarlarının inşasından

Devamını oku…


İstanbul köprüleri

Bizans müverrihleri Haliçte ilk köprünün İmparator Jüstinyen devrinde yapıldığını yazmakta ve yeri hakkında da muhtelif rivayetler ileri sürmektedir. Bu köprünün Ayvansaraydaki Odun kapısından karşıya kurulduu ve adının da Ayo Kalinikos olduğu söylendiği gibi Defterdara yakun bir yerde (Deve Köprüsü) isminde ahşab bir geçid blunduğunu kaydedenler de vardır. Fakat en kuvvetli tahmin, Köprünün Eyüble- Sütlüce arasında

Devamını oku…


İstanbul mesireleri

KAĞITHANE MESİRESİ Eski kağıt imalathanelerinin, un değirmenlerinin ve baruthanenin bulunduğu kağıdhanesahrası cirid oyunlarının, ok talimlerinin ve yarışların tertid edildiği bir eğlence yeriydi. 1530 haziranında, Kanuni Sultan Süleyman` ın oğulları Şahzade Mustafa, Mehmed ve Selim` in sünnet düğünleri Atmeydanında başlamış ve üç hafta devam ettikten sonra Kağıdhane sahrasında bir koşu ile sona ermişti. Kağıdhane on sekizinci

Devamını oku…


İstanbul kapıları

İstanbul surlarında halkın girip çıktığı kapılarla, müstahkem bir şekilde askerî kapılar mevcuttu. Konstantin zamanında yapılmış surlar üzerindeki kapılarla sonradan daha ileriye yapılan Teodosyus surları üzerindeki kapılar aynı isimleri taşırlardı. Teodosyus surları önündeki geniş hendekleri geçmek üzere köprüler kuruluydu. Harb esnasında halkın geçmesine mahsus mülkî kapılar örülür ve önlerindeki köprüler yıkılırdı. ** YILDIZLI KAPI** Surların üzerindeki

Devamını oku…