Bilgiler

Sultan Vahidettin’in Ülkesini Terk Edişi (16-17 Kasım)

T.B.M.M ‘nin saltanatın kaldırılması hakkındaki kanunu oy birliğiyle kabul etmesi üzerine İstanbul’da mevcut hükümet dağılmış ve milli hükümet yönetimi kurulmuştu. 4 Kasım günü son Osmanlı Sadrazamı olan Tevfik Paşa istifa etmişti. Bu günlerde İstanbul’da bulunan Rafet Paşa (Bele), saltanatın kaldırılmasını izleyen günlerde son Osmanlı Padişahının hareketlerini sıkı bir kontrol altına almış bulunuyordu. Sultan Vahidettin, T.B.M.M

Devamını oku…


Saltanat kayıkları

İstanbulun fethinden sonra Boğaziçi ve Marmara sularında Osmanlı hükümdarlarının bindikleri tenezzüh teknelerine (saltanat kayığı) denilmişti. Deniz yoluile sefere çıkan hükümdarlar büyük denizlere dayanıklı ve diğer donanma gemilerinden süslü baştardelere rakip olurlardı. Gemi inşa sanatımızın pek muvaffakiyetli örneği olan saltanat kayıklarında güzellik ve ihtişam en sade bir üslupla ifade edilmişti. Köşklü, kuşlu gibi isimlerler anılan saltanat

Devamını oku…


Piyadeler

Boğaziçi ve haliç sularının üstünde narin bir endazeyle dolaşan kayıklarımız,gördükleri hizmetlere göre muhtelif isimler alırlardı. Halkın hususi vasıtası olan kayıklar piyadelerdi. Bunların iki küreklisine iki çifte, üç küreklisine üç çifte denir, dört ve beş çifte olanlarıda bulunurdu. Kayıkların kürek adedi ilmiye ve mülkiye ricalinin mertebelerine işaretti. Vezirler beşer, vala ashabı dörder, ula evveli üçer, ula

Devamını oku…


Pazar kayıkları

İstanbulun fethinden bir müddet sonra şehirle, sahil köyleri arasında mutazam kayık seferleri tesis edilmiş ve bu seferler hakkında muhtelif devirlerde nizamlar konulmuştu. 1677 senesinde Marmara, Haliç ve Boğaziçinde 17 kayıkçı iskelesi vardı. Bu iskelelere bağlı kayıkların mecmuu 1458 adetti. Haliç ve Boğaziçindeki kayıkçıların Türk olmasına mukabil Kumkapı, Yenikapı, Samatya gibi iskelelere bağlı kayıkçıların çoğunu Rumlar

Devamını oku…


Ulaşım kayıkları

İstanbul kayıkları ölçüleri, şekilleri ve tezyinatları itibarile diğer Akdeniz teknelerinden ayrı bir hususiyet taşırlardı. Kayıklar Haliç ve Boğaziçi güzelliklerini seyredebilecek bir endazede yapılmışlardı. Süslerini nakışlar ve oymalar teşkil ederdi. Renkleri Türk kırmızısı, yeşil son devirlerde beyaz ve vernik sürülmüş tahtadan açık, koyu sarı idi. Vernikli piyadelerin kenarlarına 1-2 sıra koyu lacivert, mor, siyah, yeşil veya

Devamını oku…


Çengiler, köçekler

Eski asırlarda İstanbul` da dans eden kadınlara çengi ve erkelere köçek deniyordu. Gene Rumlar köçeklik sanatında çalışırlar, muhtelif saz heyetlerine tâbi olarak şık ve zengin elbiseleri ile ya tek tek ya da ikişer ikişer, çeşidli şekillerde raksederlerdi. Bu köçekler ve saz heyetleri çok para kazanıyorlardı, Çünkü ev sahibinin verdiğinden başka bütün hazır bulunanlardan da ayrıca

Devamını oku…


Ahmet Rasim`den Köprüye çıkış

Zanpara davet eder de ortaya bir küp getirilir. Tırayaki Himmet Dayı, Bekri Mustafa, Rezakîzade Tarçın Bey, Bastırnacı Yedibela, Hacivat Karagöz içine girerler sonra baskın olur da birer birer çıkarlar. Ha o oyun, Ha Şirketi Hayriye vapurlarından köprüye çıkış. Bir gürültü, bir patırtı.. – Varda. – Savulun – Aman nasırım – Oğlan gitme ezilirsin. – Ne

Devamını oku…


Ahmet Rasim`den İstanbul Vapurları

Ben demedim mi? Bu 5 numara ile 4 numaralı bir iş çıkaracaklar. Bunları tamire göndermeli, altlarını temizlememeli. Dediklerim çıktı. Köprüye çarpa çarpa, efendilerle düşe düşe , istirahat için yaslana yaslana, sularla ura ura dubayı delmişler, su almaya başlamış, köprüde bir gürültü: – Kadıköy iskelesi batıyor. – Kadıköy vapuru da delinmiş, denize gidiyor. Sadaları ile karışık

Devamını oku…


İdam edilen Sadrazamlar

Halil Paşa 857 Mahmud Paşa 878 Koca Mustafa Paşa 918 Yunus Paşa 923 İbrahim Paşa 942 Hadım Hasan Paşa 1006 Cerrah Mehmed Paşa 1007 Derviş Paşa 1015 Nasuh Paşa 1023 Kemankeş Ali Paşa 1033 Receb Paşa 1041 Kara Mustafa Paşa 1053 Salih Paşa 1057 Tarhuncu Ahmed Paşa 1063 Merzifonlu Mustafa Paşa 1095 Kara İbrahim Paşa

Devamını oku…


Osmanlı devletinde bütün Sadrazamlar

855-857 Halil Paşa (2.defa) 857-872 Mahmud Paşa 872-877 İshak Paşa 877-878 Mahmud Paşa (2.defa) 878-882 Gedik Ahmet Paşa 882-886 Karamanlı Mehmed Paşa 886-888 İshak Paşa (2.defa) 888-902 Davud Paşa 902-903 Hersekzade Ahmed Paşa 903-905 İbrahim Paşa 905-907 Nesih Paşa 907-909 Hadım Ali Paşa 909-912 Hersekzade Ahmed Paşa (2.defa) 912-917 Hadım Ali Paşa (2.defa) 917-917 Hersekzade

Devamını oku…


PADİŞAH GÖMLEKLERİNİN SIRLARI !

Osmanlı sultanlarının ayet, hadis ve sembollerle süslü her biri üç-dört yılda dokunan ‘tılsımlı gömlekler’inin sırrı hâlâ çözülemiyor. Uzmanlar, gömleklere işlenen şifrelerin Osmanlı tarihine ışık tutacağına inanıyor. Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek, nazardan korunmak ve şifa bulmak için giyindikleri tılsımlı gömleklerin üzerindeki harf ve rakamların işaret ettiği anlam şimdilik bir sır. Üstelik çözülemeyen yalnızca şifreler değil,

Devamını oku…


KENDİNİZİ TÜRKLERE EMANET EDİN DİYEREK CAN DÜŞMANI GÖRDÜĞÜ TÜRKLERE GÜVENEN HÜKÜMDAR KİMDİR?

Tarih boyunca kıtaları fersah fersah karışlayan Osmanlı hükümdarlarının beyinlere kazınan bilinmeyen anılarını bu hafta kaleme aldım. İşte salt olayların kısa kısa anlatıldığı göğüsümüzü kabartan ecdadımızın dünya da eşi benzeri bulunmayacak anıları… Kendinizi Türklere Emanet Edin 16. yüzyılda Osmanlı Devleti nin gelişme yolu üzerinde direnmiş ve Türk orduları ile savaşa tutuşmuş olmasından dolay Katolik Avrupa tarafından

Devamını oku…


BİR DERVİŞİN OSMANLI HATIRALARI

Osmanlı genelkurmayı Seraskerlik te 60 yıl görev yapan Aşcı Dede lakaplı İbrahim Efendi, 19. yüzyılın sosyal-dini hayatını detaylı olarak hatıralarında anlatıyor. Attar dükkanı, yanında pek aşağı kalır; yaştan kurudan, aşktan meşkten, zahir ve batın her ne istersin mevcuttur Aşcı dedenin kitabında. Bu cümleler, Kitabevi nden 4 ciltlik hatıraları yayınlanan Aşcı Dede İbrahim Efendi ye ait.

Devamını oku…


OSMANLI`DAN CUMHURİYETE MODA

Osmanlı nın son döneminden modern Türkiye ye uzayan çizgide, çok ilginç moda akımlarına kapıldık 17 yüzyıl ortalarında Abaza Mehmet Paşa nın kıyafeti Osmanlılar arasında Abaza modasını başlattı Bugün Cemil İpekçi, Canan Yaka gibi modacılarınOsmanlı motiflerini kullanarak yaptıkları moda tasarımları çağdaş ve modernize olmuş batılı giyim tarzını hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri yaptı. Günümüzden bakıldığında tuhaf hatta komik

Devamını oku…


OSMANLI PADİŞAHLARININ BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİ

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN 36 PADİŞAHI OLMUŞTUR. BAZI PADİŞAHLAR İKİŞER DEFA TAHTA ÇIKTIĞI İÇİN SALTANAT DEĞİŞİKLİĞİ 39 U BULMUŞTUR.İKİŞER DEFA SALTANATTA BULUNANLAR 2.MURAT,2.MEHMET VE 1.MUSTAFA DIR. *PADİŞAHLARIN İLK 8 İ HALİFESIFATINI TAŞIMAZDI.ONDAN SONRAKİ 28 İ HEM HALİFE,HEM PADİŞAH SIFATINI TAŞIMIŞLARDIR. * OSMANLI PADİŞAHLARININ ÇOĞU ŞAİRDİR. BAZILARININ DİVANI VARDIR. ŞİİRLERİNDE VE DİVANLARINDA İSİMLERİNDEN AYRI LAKAPLAR KULLANMIŞLARDIR. BUNLAR: •

Devamını oku…


PADİŞAHLAR