◘ Süleyman Şah

 Ertuğrul Gazi

     PADİŞAHLAR

 Osman Gazi

  Orhan Gazi

 ◘ Murat Hüdavendigar

  Yıldırım Bayezid

  Çelebi Mehmet

  II . Murat

 Fatih Sultan Mehmet

  II . Beyazid

 Yavuz Sultan Selim

  KanuniSultan Süleyman

  II. Selim (Sarı)

 ◘ III. Murat

 ◘ III. Mehmet

  I. Ahmet

  I. Mustafa

  Genç Osman

  IV. Murat

  Sultan İbrahim

  Avcı Mehmet

  II.Süleyman

  II. Ahmet

  II. Mustafa

  III. Ahmet

  I. Mahmut

  III. Osman

  III. Mustafa

  I. Abdulhamit

  III. Selim

  IV. Mustafa

  II. Mahmut

 ◘ Sultan Abdulmecid

 ◘ Abdul Aziz

  V. Murat

  II.Abdulhamit

  V.Mahmut  Reşat

 VI.Mehmet Vahideddün

 

 

 
Nazım Siyavuşoğlu

Nazım SİYAVUŞOĞLU

Başlarken;

Osmanlı İmparatorluğu 
XIII. Yüzyılın sonlarında, kuzey-batı Anadolu`da, Sakarya nehrinin ve kollarının aktığı vadilerin yer aldığı topraklarda kurulan Osmanlı Devleti, çok hızlı bir gelişme göstermiş ve büyük bir imparatorluğa dönüşmüştür. Selefi Bizans`ın yerini alan, onu tarih sahnesinden silen Osmanlı İmparatorluğu, Türklerin yarattığı büyük bir siyasal varlık olmanın yanı sıra, İslam dünyasının da en güçlü temsilcisi özelliğini taşımıştır. Birbirinden uzak alanları ve buralarda yaşayan farklı kökenlerden gelen insanları siyasal şemsiyesi altında topladığı için tıpkı diğer imparatorluklar gibi, tarihçiler, onun dönemini de Pax Ottomana diye adlandırırlar. Pax Ottomana, her biri kendi içinde özel şartları ve özellikleri bulunan dönemleri yaşayarak yüzyılımızın başına kadar gelmiştir. Uzun ömrü boyunca, kendi dışındaki dünyada da büyük değişimler vuku bulmuş, insanlık günümüze ulaşan süreçte zengin tarihini yaratırken, bu zenginliğin içinde Osmanlıların önemli bir payı olmuştur.


Osmanlı Devleti`nin devraldığı siyasal ve kültürel düşünceyi tarihsel gelişimi içinde kısaca hatırlayalım: Bilindiği üzere, Büyük Selçukluların tarih sahnesine çıkışının hem Türk, hem de dünya tarihi açısından önemi büyüktür. Zira bu olay, siyasal yönden XI. yüzyıldan itibaren İslam Dünyası’nın liderliğinin Türklere geçmesini, kültürel ve dini yönden de Ortodoks İslam’ın egemenlik kazanmasını sağlamıştır. Büyük Selçukluların egemen olduğu alanlarda değişik kaynaklardan beslenen tasavvufi akımların buluşması, yeni sentezlerin oluşumunu hazırlarken, İslam düşüncesine göre gaza alanında kurulan Osmanlı Devleti, bu kültürel mirasını çeşitli kaynaklardan daha da zenginleştirmiştir. Osmanlı Devleti, siyasal açıdan XVI. yüzyıla kadar geçen zaman içinde klasikleşip fetihlerle genişlerken, temel kurumlarının fonksiyonel olduğu sistemlerini işletmiş ve devraldığı miras unsurlarını yeni potalarda yoğrulmasıyla zenginleşmesini sağlamıştır. 


Özelliklerini ve dünya tarihi açısından önemini belirlediğimiz Osmanlı İmparatorluğu`nun belli başlı üç ana dönemde incelenmesi ve araştırılması genellikle başvurulan bir yol olmuştur. Devletin kuruluştan XVI. yüzyılın sonlarına kadarki hayatı klasik dönem, onu izleyen ve XVIII. yüzyılın sonlarına kadar gelen zaman dilimi klasik sonrası dönem, XIX. Ve XX. yüzyıldaki çağına ayak uydurmak için çeşitli denemelere girişilmiş olan son dönemdir. Klasik diye adlandırılan dönem, temel felsefesine ve hukuk sistemine dayalı kurumları yarattığı ve geliştirdiği zaman dilimidir ve bu kurumlar fonksiyonlarını iyi icra ettiği için siyasal, ekonomik ve yönetim alanlarında başarılar kazanmıştır. Diğer yanda örgütlenme ile bu örgütü kuran ve çalıştıran insan unsuru, karşılıklı olarak birbirini etkileme durumu bulunduğundan dolayı bireysel başarıları ile öne çıkar, Büyük diye adlandırılan padişahlar, vezirler ve diğer alanların seçkinleri de bu dönemde olayları yönlendirmiş ve kendi kişilik ve kimlikleriyle gelişmelere damgalarını vurmuşlardır. Bu yüzden Osmanlı Devleti’nin klasik dönemi, bir yanda teşkilatlanmanın parlaklığı ile göz kamaştırırken, diğer yandan da bu dönemde yaşamış seçkin devlet adamlarının büyük başarılarıyla süslenmiştir. 


Osmanlı Devleti`nin klasik döneminde yarattığı ve XVI. yüzyılın sonlarına kadar başarılı politikalar uyguladığı bu kurumlarının yeni şartlarla karşılaştığı, XVII. Ve XVIII. yüzyıllardaki gelişmeler, büyük önem taşımaktadır. Osmanlı Devleti, düzenini öylesine değişmeyecek bir biçimde kurmuş ve sistemlerinin kuramsal temellerini öylesine çizmişti ki, klasik sonrası dönemde de bu düzen ve sistemin devamlılığı görülmektedir.

Nazım SİYAVUŞOĞLU

Hanedan Ailesi Yönetim Başkanı

 

 

 

 

 Kanuni Sultan Süleyman 

 Osmanlı imparatorluğunun 10. padişahı

   Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

                                                                                             Dönemler 
                                                                     Kuruluş devri            (1299-1453) 

                                                                     Fetret devri                (1402-1413) 
                                                                    Yükselme devri          (1453-1579) 
                                                                    Duraklama devri        (1579-1683) 
                                                                    Gerileme devri           (1683-1792) 
                                                                    Yıkılış devri                (1792-1920)
 

 

Osmanlıca Tercüme

Osmanlıca sözlük

 

 

İzlemek İçin Tıklayınız.

 

 

Görüş ve Önerileriniz İçin

info@hanedan.org

 

Sizden Gelenler

 

hanedan.org © 2001 - 2015 

© Copright Kardeşler Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. 2013.Her Hakkı Saklıdır.Bu Site İçin 1024x768 Sayfa Çözünürlüğü Uygundur.